Gemeente Franekeradeel sluit 2008 positief af

FRANEKER – [BoN] De jaarrekening van de gemeente Franekeradeel wordt op 2 april aanstaande door de gemeenteraad vastgesteld. De jaarrekening 2008 laat evenals voorgaande jaren opnieuw een overschot zien, dit jaar ten bedrage van € 2,7 miljoen.