Friezen moeten kerken samen redden

Franeker [LC] –  De overheden kunnen het onderhoud van de kerkgebouwen niet alleen voor hun rekening nemen. De bevolking zal zelf met oplossingen moeten komen om de vele Friese dorpskerken voor de toekomst te behouden,