Grote order scheepswerf Talsma

Franeker (LC) – Scheepswerf Talsma in Franeker heeft de grootste order in zijn vierjarige bestaan binnengehaald. Voor een bekende Nederlandse jachtbouwer, waarvan Talsma de naam voor zich houdt,

Conflict Sexbierum om ‘vriendjespolitiek’

Sexbierum (LC) – Dorpsbelang Sexbierum heeft zich teruggetrokken uit de werkgroep voor het opzetten van een multifunctioneel centrum in het dorp. Het bestuur voelt zich aangevallen door een van de

Coalitieakkoord Franekeradeel

Franeker – De drie partijen die in het nieuwe college van B. en W. komen, hebben een coalitieakkoord bereikt. Gemeentebelang, PvdA en VVD hebben ook een conceptprogramma gemaakt. Daarin staat onder andere hoe ze denken