Theehuisje Bolwerk open

Franeker – De Bangatheekoepel aan het bolwerk is gedurende de maanden juli en augustus open voor bezoekers. Het is één van de vier nog aanwezige theehuisjes op het bolwerk. Dit huisje werd

RSG een convenant met CIOS Heerenveen

Franeker – Donderdagmiddag ondertekende Marja de Jonge, rector van de rsg Simon Vestdijk, een convenant met het CIOS te Heerenveen. Met het CIOS zijn onder andere afspraken gemaakt over