Workshops Dans binnen de Sternse Slotlanders

Franeker – Binnen Showband Sternse Slotlanders wordt gestart met een Interne Dans Opleiding (IDO). Met deze opleiding wordt binnen de Sternse Slotlanders meer aandacht gegeven aan (moderne) dans, waardoor het aanbod én de kwaliteit van Color Guards wordt verhoogd. Heb je interesse en wil je deelnemen aan de winterguardwedstrijden van Color Guard Nederland ? Je […]

CDA avond voor de ouderen- en gehandicaptenzorg

Tzummarum – De CDA-afdelingen Harlingen, Franeker, Menameradiel en Het Bildt waren vorige week op bezoek bij Nij Bethanië ter voorbereiding op hun verkiezingsprogramma’s. Nij Bethanië is druk bezig met verbouwingen, ondanks de aangekondigde