Zes Friese gemeenten gaan samenwerken op gebied van groene reststromen

De gemeenten Súdwest Fryslân, Leeuwarden, Dantumadiel, Noardeast Fryslân, Harlingen, Waadhoeke en de agrarische sector stellen een plan van aanpak op om vraag en aanbod van bermgras en hekkelspecie in beeld te brengen. Het doel is om in 2023 de groene reststromen in de eigen gemeente en regio te benutten. Op maandag 31 oktober 2022 maakten […]

Commissaris van de Koning bezoekt organisaties in Waadhoeke

31 oktober 2022 bezocht Commissaris van de Koning de heer A. Brok twee organisaties in Waadhoeke. Ook had hij gesprekken met de burgemeester, de wethouders en de fractievoorzitters van de politieke partijen van Waadhoeke. Deze gesprekken stonden in het teken van belangrijke onderwerpen die in Waadhoeke spelen, zoals het stikstofdossier, vluchtelingenopvang, woningbouw en werkgelegenheid en […]

Pak het podium tijdens de najaarsbijeenkomst!

Voor alle ondernemers in de recreatie en toerisme branche wordt er op 15 november een najaarsbijeenkomst georganiseerd met als thema ‘kom van die terp af!’ De avond zal in het teken staan van verbinding en samenwerken. Pak het podium tijdens de najaarsbijeenkomst! Uw verhaal is waardevol, vertel het! We willen graag een podium bieden om […]