Noardwest-Fryslân aan de slag met kwaliteit van leven

De regio Noardwest-Fryslân dient een aanvraag in voor een Regio Deal. In Noardwest-Fryslân werken de gemeenten Waadhoeke, Harlingen en Leeuwarden, de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en regiopartners samen aan het verbeteren van het woon- en vestigingsklimaat, omdat die onder druk staat. De samenwerkende overheden en de partners uit het onderwijs en bedrijfsleven hopen en verwachten […]