Marinka en Marianna onderzochten Geluk in Franeker

Wij zijn Marinka Bruining en Marianne Fokkema en wij zitten op de CSG Anna Maria Van Schurman in Franeker. Voor school moesten wij een profielwerkstuk maken. Wij hebben gekozen voor het thema geluk. Onze hoofdvraag was: ‘In hoeverre hebben verschillen in inkomen van mensen in Franekeradeel vanaf 25 jaar invloed op geluk? Uit deze vraag is gekomen dat het niet veel invloed heeft. We hebben dit onderzocht door mensen vier dingen te laten aankruisen wat diegene gelukkig maakt.

Iedereen heeft geld nodig om van te kunnen leven maar, wat een mens echt gelukkig maakt zijn andere dingen zoals gezondheid, mensen in uw omgeving en bijvoorbeeld een leuke baan. Alleen bij deel 2 staat geld op plaats vier in de top vier.

Ook hebben wij voor onze enquête Franeker opgedeeld in vier delen zoals onder dit artikel te zien is. Wij hebben daarmee onderzoek gedaan naar welk deel in Franeker het gelukkigst is. Dat is deel 2 en deel 4 beide delen geven hun gelukscijfer gemiddeld een 7,5 wat een prachtig gemiddelde is.

Deel 1 scoorde een 6,9 en deel 3 scoorde een 6,7. Wij willen iedereen bedanken die onze enquête heeft ingevuld. En wij willen Eddie Spoelstra ook bedanken voor zijn rol als opdrachtgever, zonder hem hadden wij nooit zoveel respons gehad op onze enquête. (onder de foto kunt u het hele proefwerkstuk downloaden)

afb.werkstuk

Download hier het complete verslag: Profielwerkstuk Verslag

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
error: Bericht Beveiligd!