Assurantiebedrijf Froonacker nu Registermakelaar

Franeker – Assurantiebedrijf Froonacker is per 15 september jongstleden toegetreden tot de erkenningsregeling Registermakelaars in Assurantiën (RMIA). Zowel het bedrijf als directeur A. Bergsma zijn ingeschreven in de bedrijven- en personenregisters en daarmee bevoegd tot het voeren van de titel Registermakelaar in Assurantiën.

“Deze kwalificatie is voor ons bedrijf een belangrijke stap in de verdere ontwikkeling en groei van het bedrijf in de ongelofelijk snel veranderende wereld”, aldus Anne Bergsma. “Op basis van de zeer solide fundamenten zijn wij als team in staat onze visie, werkwijze en passie voor klanten alsook het vak van risico adviseur verder te brengen”. Dit is niet alleen een bevestiging van onze kwaliteit an sich, maar bovenal een garantie voor onze klanten dat Assurantiebedrijf Froonacker zich duurzaam blijft committeren aan de vertrouwde deskundigheid, integriteit en het onafhankelijk advies”.

‘noblesse oblige’

De toetreding is te danken aan de lange traditie van focus op klant én inhoud. “Als oprichter en stuwende kracht heeft mijn vader -oud directeur J. Bergsma- samen met de medewerkers die al vele, vele jaren werkzaam zijn bij Froonacker en haar rechtsvoorgangers deze stap mogelijk gemaakt en daarvoor ben ik hem en het hele team ontzettend dankbaar!”. De certificering is niet alleen een bevestiging, maar betekent ook dat de verwachtingen hoog zijn. Niet in de laatste plaats intern. ‘noblesse oblige’. Bergsma heeft daarover geen enkele twijfel: “Onze positie in de top van het Nederlandse intermediair wordt hiermee onderstreept en wij zitten als team vol met ambitie om de bevestigde kwaliteit en de toenemende schaalvergroting optimaal in te zetten voor onze klanten. Daarvoor investeren wij continue in de opleiding van medewerkers en een efficiëntie bedrijfsvoering.” Bergsma voorziet de komende jaren verdere groei in het zakelijke segment, mede dankzij de conjuncturele omstandigheden en sterk wijzigende samenleving/verzorgingsstaat. Zowel in schade- en inkomensverzekeringen als pensioenadvies wil Froonacker haar activiteiten de komende jaren verder uitbreiden. “Om onze klanten op het gebied van verzekeringen, pensioenen en risicobeheer te mogen begeleiden als Registermakelaar in Assurantiën, juist in deze ontzettend roerige en onzekere tijden, is meer dan een uitdaging. Dat is een missie met aanzienlijke maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij naar alle eer en geweten zullen blijven invullen voor alle klanten die zich in de Froonacker collectiviteit thuis voelen”, aldus Anne Bergsma.

Over de erkenningsregeling Registermakelaars in Assurantiën

Met ingang van 1 januari 2001 is de wettelijke erkenning en bescherming van de algemene titel makelaar en de in de assurantiebranche gehanteerde titel makelaar in assurantiën komen te vervallen. De overheid heeft deze beschermde titels afgeschaft omdat een wettelijke titel en het afleggen van een eed geen blijvende garantie boden voor deskundigheid. Op initiatief van o.a. de NVA en de NBVA is er toen een branche brede erkenningsregeling opgezet, Registermakelaar in Assurantiën. Er zijn ruim 200 personen ingeschreven in deze erkenningsregeling. Het is een keurmerk dat binnen de financiële dienstverlening zijn onderscheidend vermogen heeft bewezen.

Doelstelling van de erkenningsregeling RMiA is het in stand houden en bevorderen van de vakbekwaamheid en integriteit van de makelaar in assurantiën. Het RMiA-register registreert personen en bedrijven, die zich op het gebied van kennis en vakbekwaamheid in positieve zin wensen te onderscheiden. Daarin is ook de belangrijkste motivatie te vinden om RMiA te willen worden, of men nu werkzaam is bij een beursmakelaar of een allround kantoor ‘in de provincie’. De titel RMiA maakt duidelijk dat de persoon in kwestie ‘bewezen’ vakbekwaamheid heeft verworven op een niveau, dat behoorlijk boven het wettelijk vereiste niveau ligt. Dit is met name van belang in de zakelijke markt, waar het vaak gaat om gesprekspartners waarvan men verwacht dat ze ruime ervaring hebben binnen de financiële dienstverlening en/of het verzekeringsbedrijf.

Na alle ontwikkelingen in de financiële dienstverlening is het meer dan duidelijk geworden dat de assurantieadviseur van de toekomst zakenpartner van zijn klant is. Hij zal van de klant het vertrouwen moeten krijgen dat hij een vakbekwaam en integer behartiger van zijn belangen is. Dit geldt voor zowel het adviesproces, de analyse, het sluiten van de verzekering en bij het afwikkelen van eventuele schadeclaims. De erkenningsregeling Registermakelaar in Assurantiën is daarbij de objectieve waarborg.

Als onderdeel van de inschrijving onderschrijft de RMiA een Gedragscode en tekent men een Verklaring van vrijheid in advies. Door deze documenten te ondertekenen verklaart de RMiA dat hij zich bij zijn advisering laat leiden door het belang van zijn klanten en dat hij volledig vrij is in de advisering van klanten terzake het risicomanagement, het verzekeringsprogramma en de wijze waarop en bij welke risicodragers verzekeringen gesloten worden.

Twee registers: Eén voor personen en één voor bedrijven Iedereen die voldoet aan de gestelde eisen en met goed gevolg de Mondelinge Test aflegt, kan zich laten inschrijven in het Register voor Personen. Zij kunnen de titel RMiA (voluit Registermakelaar in Assurantiën) en het bijbehorende logo (uitsluitend in combinatie met hun eigen naam) voeren. Deze titel en het logo zijn gedeponeerd bij het Benelux Merkenbureau en worden dus beschermd tegen oneigenlijk gebruik.

Bedrijven waarvan minstens de helft van de directie en/of feitelijk leidinggevende in het Register voor Personen staat ingeschreven, kunnen zich in het Bedrijvenregister laten inschrijven. Deze bedrijven mogen de titel RMiA en het logo in al hun (bedrijfs-)uitingen voeren

Over Assurantiebedrijf Froonacker

Met een premievolume van 9m€ en 18 uitstekend opgeleide en gecertificeerde medewerkers maakt Assurantiebedrijf Froonacker dagelijks werk van haar klanten in Noord Nederland. Als onafhankelijk adviseur, intermediair en gevolmachtigd agent verzorgt Assurantiebedrijf Froonacker bewust risicobeheer en optimale verzekeringsoplossingen voor haar zakelijke en particuliere klanten.

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
error: Bericht Beveiligd!