Broedseizoen weer voorbij

Tzum – Wie werkzaamheden uitvoert, heeft een gedeelte van het jaar te maken met de bescherming van broedvogels. In het broedseizoen zijn vogels extra gevoelig voor verstoring. Ze hebben al hun energie nodig voor voortplanting en het grootbrengen van de jongen. Tijdens werkzaamheden worden ze vaak ongemerkt en onbedoeld verstoord. Gevolg kan zijn dat ze definitief het nest verlaten en het broedsel mislukt. Vanaf het tijdstip dat de ouders het nest bouwen tot het moment dat de jongen het nest verlaten hebben, zijn de vogels gevoelig voor verstoring. Het gaat hier hier met name om onnodige en ernstige verstoring als gevolg van ingrijpende werkzaamheden als het maaien van slootkanten, renovatie van huizen en het kappen van bomen.

Beschermde inheemse dieren mogen niet verstoord ,gevangen, verwond of gedood;
Nesten, vaste rustplaatsen en voortplantingsplaatsen mogen niet worden verstoord of vernield;
De eieren van beschermde dieren mogen niet worden gezocht, beschadigd of geraapt.De Flora en Fauna wet regelt  onder meer de bescherming van vogels in het broedseizoen.Voor het broedseizoen geldt geen vaste periode. Het verschilt namelijk per soort. Sommige vogelsoorten, zoals de blauwe reiger en de bosuil, beginnen al in februari te broeden en bepaalde (zang) vogels broeden nog in augustus. Veel vogelsoorten broeden ongeveer tussen 15 maart en 15 juli. Moerasvogels en andere watervogels broeden meestal tussen 1 april en 15 augustus. In de flora en Fauna wet wordt geen datum genoemd voor het broedseizoen, Op het moment dat beschermde inheemse broedvogels bezig zijn met hun broedproces, mogen er geen verstorende werkzaamheden of activiteiten plaatsvinden, dus ongeacht de periode van het jaar.

Nu is het aan de vogels om hun jongen veilig groot te brengen

 


Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
error: Bericht Beveiligd!