Burgemeester Fred Veenstra voorgedragen voor herbenoeming

De gemeenteraad van Franekeradeel heeft in de raadsvergadering van 25 juni 2015 burgemeester Fred Veenstra voorgedragen voor herbenoeming.  Op 16 januari 2016 loopt de eerste ambtstermijn van burgemeester Veenstra af.Hij gaf aan voor herbenoeming in aanmerking te willen komen.

Aanbeveling

De raad heeft op 25 juni 2015 in een besloten vergadering de aanbeveling tot herbenoeming vastgesteld. Deze aanbeveling gaat nu naar de Commissaris van de Koning van Fryslân, de

heer Jorritsma. Deze stuurt de aanbeveling met een eigen advies naar de Minister van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister volgt normaal gesproken de aanbeveling van de raad op. Verwacht wordt dat de minister burgemeester Veenstra dan ook voordraagt voor herbenoeming bij de koning.

Definitieve herbenoeming

Pas na ondertekening van het Koninklijk Besluit is de herbenoeming definitief. Burgemeester Fred Veenstra legt dan in een openbare raadsvergadering in januari 2016 de eed af aan de Commissaris van de Koning. De herbenoeming is voor een periode van zes jaar. Veenstra kan die termijn waarschijnlijk niet vol maken. Franekeradeel wil namelijk per 1 januari 2018 fuseren met het Bildt, Menameradiel en vier dorpen van Littenserdiel. In dat geval worden de burgemeesters van de fuserende gemeenten per 1 januari 2018 ontslagen. 

Vertrouwenscommissie

De aanbeveling is door een vertrouwenscommissie voorbereid. Deze bestond uit de acht fractievoorzitters en werd ondersteund door de raadsgriffier. Daarnaast was wethouder Joop Bekkema als adviseur aan de commissie toegevoegd. De werkzaamheden van de

vertrouwenscommissie vonden achter gesloten deuren plaats.  Dat is zo vastgelegd in de gemeentewet.

Fred Veenstra

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
error: Bericht Beveiligd!