CDA avond voor de ouderen- en gehandicaptenzorg

Tzummarum – De CDA-afdelingen Harlingen, Franeker, Menameradiel en Het Bildt waren vorige week op bezoek bij Nij Bethanië ter voorbereiding op hun verkiezingsprogramma’s. Nij Bethanië is druk bezig met verbouwingen, ondanks de aangekondigde Rijksbezuinigingen en het verdwijnen van vergoedingen voor lichtere zorg in verzorgingscentra. Er komen 47 nieuwe appartementen voor ouderen en een multifunctioneel gebouw waar ook de twee basisscholen van Tzummarum zullen worden ondergebracht.

Samen op zoek naar best passende oplossing

De gemeente krijgt over ruim een jaar veel nieuwe verantwoordelijkheden op het gebied van de zorg voor met name hulpbehoevende ouderen en gehandicapten. Allerlei voorzieningen van onze verzorgingsstaat worden straks minder vanzelfsprekend (vergoedingen voor scootmobielen, huishoudelijke hulp,  woningaanpassingen en allerlei vormen van begeleiding, verzorging). De verantwoordelijkheid voor die zorg legt de het Kabinet Rutte bij gemeenten en bij de burgers. Gemeenten moeten met veel minder geld de best passende oplossing samen met de om hulp vragende burger zien te vinden. Burgers hebben niet meer, op basis van indicaties, automatisch recht op voorzieningen of specialistische hulp. Bovendien zal er veel meer en veel vaker sprake zijn van eigen financiële bijdragen. Uit een presentatie bleek dat, wat je er ook maar van mag vinden, het kabinetsbeleid zal worden doorgezet. Ook de gemeentelijke politiek krijgt er dus mee te maken.

Minder overheid, meer zelfredzaamheid

Om de zorg voor ouderen en kwetsbare inwoners op peil te kunnen houden zal de gemeente fors moeten inzetten op het terugdringen van allerlei bureaucratische regels. Dat moet ook in samenwerking met de zorgverzekeraars en de zorgaanbieders. Het CDA ziet dat de gemeente via dorps- en sportverenigingen, Kerken en allerlei andere bestaande sociale structuren de zelfredzaamheid, participatie en mantelzorg in de dorpen moet gaan faciliteren en activeren. Het CDA zal in haar verkiezingsprogramma’s alle ruimte bieden voor eigen lokale initiatieven. Want het CDA kan niet accepteren dat met 30% minder geld straks ook sprake zal zijn van 30% minder zorg in de gemeenten van Noordwest Friesland.

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
error: Bericht Beveiligd!