CDA bijeenkomst met zorgaanbieders in Nij Bethanië Tzummarum

Niet toevallig dat het CDA in Tzummarum een avond over de zorg organiseert. Het bericht over een mogelijke sluiting van zorgcentrum Nij Betanië is nog vers. Gelukkig is dat in ieder geval afgewend. De vier CDA-afdelingen in Noordwest Fryslân, Harlingen, Franekeradeel, Menameradiel en het Bildt werken aan hun verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. De besturen zijn ervan overtuigd dat een samengaan van de gemeenten wenselijk en noodzakelijk is.  Om die reden  werken de CDA-afdelingen aan een programma, dat naast de specifiek voor die gemeente geldende zaken, de gezamenlijke ‘kijk’ op bepaalde terreinen weergeeft.

Voor het ontwikkelen van een visie over de gemeentelijke organisatie van de AWBZ zorg wordt maandagavond 28 oktober een  bijeenkomst georganiseerd met de instanties die met zorg te maken hebben. Wie mee wil denken en praten over hoe de gemeente haar nieuwe regietaak in de zorg moet  voeren is van harte welkom.  Het CDA hoopt hierdoor de nodige input te krijgen voor het verkiezingsprogram. De avond wordt gehouden op maandag 28 oktober in Tzummarum, aanvang 20:00 uur. Voor nadere informatie kunt u terecht op www.cdafranekeradeel.nl

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
error: Bericht Beveiligd!