De dieetcoach

Kiezen voor suikerrijke dranken bevordert kanker

Franse onderzoekers hebben binnen een groep van 101.257 gezonde volwassenen de relatie tussen het drinken van frisdrank en vruchtensappen en kanker onderzocht. De voorlopige conclusie is dat het beperken van het gebruik van suikerrijke dranken bijdraagt aan een vermindering van kankerdiagnoses.

In de zogenaamde NutriNet-Santé studie vulden de deelnemers minimaal 2 keer een 24-uurs vragenlijst in over hun consumptiepatroon van die dag. Mannen bleken dagelijks gemiddeld zo’n 90 ml suikerrijke dranken te gebruiken en vrouwen ongeveer 75 ml. De onderzoekers volgden deze mensen gedurende vijf jaar. Vervolgens keken de onderzoekers welke mensen (voor de eerste keer) kanker kregen. Hierbij hielden ze rekening met andere risicofactoren voor kanker, zoals roken en fysieke activiteit. Het was een observationele studie waardoor er geen oorzaak of gevolg kan worden vastgesteld. Tijdens de vijf jaar werd bij 2.193 mensen kanker gediagnosticeerd, waaronder 693 keer borstkanker, 291 keer prostaatkanker en 166 keer darmkanker.

Uit analyse van de resultaten concluderen de onderzoekers dat een toename in de consumptie van suikerrijke dranken het risico op kanker verhoogt. Bij frisdrank was er een relatie gevonden met zowel kanker in het algemeen als met borstkanker. Bij 100 procent vruchtensap was er een alleen een relatie met kanker in het algemeen. De onderzoekers weten nog niet wat het mechanisme hierachter is. Een mogelijke verklaring is een toename in gewicht, maar de onderzoekers denken niet dat dit de enige factor is. Ze noemen ook een toename van viscerale adipositas als mogelijke oorzaak. Dit is het ontstaan van overtollig vet in de buikstreek. Dit vet zit dan om de organen heen. Dit kan ook ontstaan bij mensen die niet te zwaarder zijn.

Frisdranken en vruchtensappen hebben een hoge Glykemische Index (GI), hetgeen ook een mogelijke oorzaak kan zijn. Een hoge GI wil zeggen dat het bloedsuiker snel stijgt na het drinken van de frisdranken of vruchtensappen. Hierdoor stijgt het insulinegehalte in het bloed. Insuline moet ervoor zorgen dat suiker in de lichaamscellen wordt opgenomen. Als wij teveel (snelle) suikers eten of drinken, raken onze cellen ongevoelig voor insuline. Dit heeft tot gevolg dat er in de eerste periode, die jaren kan duren, hogere insulinespiegels ontstaan. Pas na jaren in deze disbalans te hebben gezeten, gaat het suiker in ons bloed stijgen. Er ontstaat dan diabetes type 2. Als er in de genoemde eerste periode teveel insuline wordt afgegeven, ontstaat er naast de opslag van het overtollig vet in de buikstreek, ook een verhoogde kans op kankercelgroei. De onderzoekers zijn erg voorzichtig in de conclusies, zoals wel vaker het geval is. Maar het feit dat een overmatige hoeveelheid insuline bovengenoemde effecten heeft, is al veel langer bekend.

Het stoppen met drinken van suikerrijke dranken is wel het allereerste wat u zelf kunt doen om het risico te verminderen. In onze nieuwsbrief leest u tips voor lekkere dranken zonder suiker. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Irene van der Vuurst, diëtist bij Libra dieetadvisering. Tel. 06-11276810. Libra is gevestigd in Franeker (de Metro), Harlingen (Fysio Harlingen) en Sexbierum (Fysio Harlingen). Of vraag de nieuwsbrief aan via info@libra-dieetadvisering.nl. De diëtist wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
error: Bericht Beveiligd!