Stichting Radius, openbaar basisonderwijs Franekeradeel, is bezig met een kwaliteitsslag. De interne organisatie wordt efficiënter en nog beter afgestemd op toekomstige ontwikkelingen, de diversiteit van de acht basisscholen wordt verder aangescherpt en Radius wil met de basisscholenmeer eenheid uitstralen.  Dit laatste is nu gerealiseerd door nieuwe websites te realiseren.

Marc Kammeraad, directeur ad-interim van Radius: “Binnen de eenheid van Radius hebben alle openbare basisscholen in Franekeradeel hun eigen karakter. Deze diversiteit vinden we  belangrijk, omdat ouders hiermee de mogelijkheid hebben de school te kiezen die bij hun kind past.”  Deze diversiteit is ook in de verschillende uitingen zichtbaar. Daarom heeft elke school zijn eigen logo en eigen huisstijl, die terugkomen in de website en in de andere middelen van de school.

‘Wijs met elkaar’

Ook Radius heeft een nieuwe website. Fris, eigentijds en informatief. Het logo is ook vernieuwd, evenals de slogan. De slogan luidt ‘Wijs met elkaar’. De betekenis hiervan is tweeledig: Met zijn allen beschikken we over veel kennis dat nog krachtiger wordt wanneer we samenwerken. Ook verwijst de slogan naar het Friese ‘wiis’, wat ‘blij’ betekent. We zijn wijs met elkaar!

Over Stichting Radius

Radius verzorgt met circa 100 medewerkers en acht basisscholen het openbaar basisonderwijs in de gemeente Franekeradeel aan bijna 900 leerlingen. Radius verbindt, ondersteunt en stimuleert haar basisscholen in hun dagelijkse werk en in de ambities voor de toekomst. Met elkaar maken zij, met de leerlingen en hun ouders, Radius tot de onderwijsgroep die deze is.

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
error: Bericht Beveiligd!