afbeelding ter illustratie

Het komt steeds vaker voorbij, jongeren die in gevecht zijn met leeftijdsgenoten, zich laten toejuichen en  filmen door omstanders en dit vervolgens op social media kanalen delen. De reacties op deze filmpjes zijn vaak medelevend met het slachtoffer en boze reacties over de pesters. 

Wat veel pesters niet bedenken op zo’n moment is dat het diepe littekens achterlaat bij het slachtoffer, zij zijn voor het leven getekend. Zeker als het jaren doorgaat kunnen de pesters het slachtoffer tot wanhoop drijven, waarin zij zichzelf in het ergste geval van het leven beroven. De vraag is of het besef er wel is bij de pesters, ouders en andere instanties. 

Vandaag bereikte ons het volgende bericht. Waarbij wij een reactie hebben gevraagd aan de school van het slachtoffer. 

 

Toegezonden persbericht

In Franeker heeft woensdag een verontrustend incident van mishandeling plaatsgevonden, waarbij een 15-jarig meisje het slachtoffer is geworden van mishandeling door meerdere leeftijdsgenoten. Deze gebeurtenis heeft geleid tot verontwaardiging en vragen over de strafmaat die is opgelegd aan de daders.

Op 12 juli werd het meisje, wiens naam om privacyredenen wordt beschermd, het doelwit van fysiek geweld. Ze werd aangevallen en in de bosjes geduwd door twee leeftijdsgenoten, die haar meerdere malen met kracht tegen haar hoofd schopten. Wat de situatie nog schrijnender maakt, is het feit dat ongeveer zeven vrienden van de geweldplegers deze mishandeling filmden op hun telefoons. Dit doet vermoeden dat het een vooropgezet plan betrof, waarbij anderen het geweld niet alleen hebben gedoogd, maar zelfs hebben aangemoedigd door het vast te leggen op video.

Gelukkig werd de mishandeling gestopt door de tussenkomst van een voorbijganger. De hulp van deze alerte persoon heeft het slachtoffer behoed voor verdere schade. Het meisje bevindt zich momenteel thuis, waar ze herstelt van de ernstige fysieke en emotionele schade die ze heeft opgelopen.

Echter, tot grote verontwaardiging van velen, is de straf die aan de daders is opgelegd schrikbarend mild. Beiden worden slechts voor twee dagen geschorst van school. Deze schorsing lijkt niet in verhouding te staan tot de ernst van de mishandeling en roept vragen op over het gebrek aan gerechtigheid voor het slachtoffer.

Bovendien is er bezorgdheid gerezen over het gebrek aan betrokkenheid van de ouders van de daders. Ondanks de ernst van de situatie en de schade toegebracht aan het slachtoffer, hebben de ouders zich van geen enkele kant laten horen richting het slachtoffer. Dit gebrek aan verantwoordelijkheid en empathie werpt de vraag op of zij hun hoofd in het zand steken en hopen dat de situatie vanzelf overwaait.

De politie, het schoolbestuur van AMS en het schoolbestuur van Simon Vestdijk hebben aangegeven dat zij bemiddeling en een goed gesprek als oplossing zien. Hoewel dialoog en bemiddeling waardevolle instrumenten kunnen zijn, mogen ze niet ten koste gaan van een adequate strafmaat en het waarborgen van gerechtigheid voor het slachtoffer.

Het is van cruciaal belang dat de stem van het slachtoffer wordt gehoord en dat zij de nodige ondersteuning en bescherming ontvangt tijdens deze moeilijke periode. Er wordt opgeroepen tot actie van lokale instanties en organisaties die zich bezighouden met slachtofferondersteuning om de benodigde hulp te bieden aan het slachtoffer en haar familie.

 

Reactie van de school

“Het slachtoffer is een leerlinge van ons en belaagd door leerlingen vanuit een andere school. Vanuit beide scholen is direct adequaat gereageerd en geanticipeerd”. De school benoemt dat er passende maatregelen zijn genomen. “Daarnaast houden we de pleinen van beide scholen nu scherp in de gaten naar aanleiding van dit incident”. 

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
error: Bericht Beveiligd!