FSamenwerkingraneker – Onlangs is in Franeker de Federatie van buurt- en belangenverenigingen opgericht. Hiermee is een koepelorganisatie voor buurt-, wijk- en (bewoners)belangenverenigingen tot stand gekomen, waarbij bijna alle buurtverenigingen, de wijkraad Professorenbuurt en De Skûle Welzijn zijn aangesloten.

Doelstelling van de Federatie is door onderlinge samenwerking, uitwisseling van kennis en ervaring en gebruik maken van elkaars netwerken en faciliteiten de bestuurskracht van de leden te vergroten. Ook zal de federatie fungeren als spreekbuis en aanspreekpunt naar en van overheden en maatschappelijke organisaties. Door de krachten te bundelen en daardoor de belangenbehartiging en representatie van (wijk)bewoners te versterken wil de Federatie de meerwaarde van alle aangesloten verenigingen te verhogen. Gelet op een veranderende overheid in de toekomst zoals de fusiegemeente, de nadruk op participatie en burgerinitiatieven en de actieve samenleving die zelf vorm en inhoud geeft aan het gewenste leef- en woonklimaat, kan de Federatie een belangrijke en volwaardige rol spelen.

 

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
error: Bericht Beveiligd!