Franekeradeel winnaar landschapsprijs de Juichwilg

Arnhem – De gemeente Franekeradeel heeft de jaarlijkse landschapsprijs de Juichwilg gewonnen. Franekeradeel verdient deze prijs omdat het volgens de jury het meest doet voor haar vrijwilligers in landschap en natuur. Franekeradeel heeft gewonnen met het project “Achlum oan’e Slachte”. Een dorpsproject rond het opknappen van de omgeving van de eeuwenoude Slachtedyk (“Slaperdijk”) die o.a. door het dorp Achlum loopt. Resulterend in aanplant van lanen, opknappen dorpsbos, aankleding bedrijventerrein, opknappen terp etc.

Thema
Vrijwilligerswerk was dit jaar het thema, vanwege het Europese Jaar van de vrijwilligers. Deze prijs werd in Arnhem uitgereikt op het symposium ‘Het Landschap Ben Je Zelf ‘van Landschapsbeheer Nederland. De Juichwilg bestaat uit een glazen knotwilg en 5.000 euro voor een landschapsproject. De prijs wordt besteed aan een boomgaard in Achlum. De gemeenten Elburg en Almere kregen een eervolle vermelding met een plaats in de top drie.

Franekeradeel: dorpscoördinatoren en dorpsvisiefonds
De jury sprak haar bewondering uit voor de gedurfde wijze waarop Franekeradeel het vrijwilligerswerk met coördinatoren op dorpsniveau stimuleert. De resultaten van deze aanpak vond de jury imponerend. Franekeradeel, voorgedragen door Landschapsbeheer Friesland,  speelt een voortrekkersrol. Ook de instelling van een dorpsvisiefonds, gevuld met maar liefst € 1,7 miljoen heeft grote indruk op de jury gemaakt. De aanpak voor jongeren en de werkwijze met maatschappelijke stages sprak zeer aan. Tot slot bleek ook het idee voor besteding van de  prijs met een doelgerichte begroting een positief punt. Het ademt de sfeer van ‘gewoon lekker doen!’

Criteria
Elke provinciale organisatie Landschapsbeheer van het Samenwerkingsverband Landschapsbeheer Nederland heeft één gemeente voorgedragen voor de Juichwilg. De jury bestond uit voorzitter dhr. M. Ernsting (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk), dhr. A. de Kruif (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en Prof. dhr. Th. Beckers (voorzitter Landschapsbeheer Nederland). Er waren verschillende criteria, waarbij het gemeentelijk vrijwilligersbeleid, het beschikbaar budget, concrete resultaten en het voorstel voor de besteding van de geldprijs belangrijke pijlers vormden. Verder heeft de jury in het bijzonder gekeken naar de mate waarin de nominaties concreet waren onderbouwd, substantiële activiteiten bevatten, blijk gaven van duurzame samenwerking en vernieuwende ideeën aandroegen. Zij heeft vooral gelet op concrete, zichtbare resultaten en minder op (veelbelovende) plannen en intenties.

De Juichwilg wordt elk jaar uitgereikt aan een gemeente die zich het meeste inzet voor landschap en natuur. Het thema wisselt van jaar tot jaar, maar heeft altijd als motto ‘Het Landschap Ben Je Zelf’. Hiermee wil Landschapsbeheer het belang van lokaal landschapsbeleid en beheer benadrukken. Landschap is overal, en de zorg voor ons landschap gaat ons allemaal aan. In 2009 en 2010 wonnen achtereenvolgens de Limburgse gemeenten Margraten en Maasgouw.

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
error: Bericht Beveiligd!