Geen overeenstemming over noodopvang in Hotel de Valk Franeker

Het COA en Woonstate B.V. hebben geen overeenstemming bereikt over de voorwaarden voor een noodopvang in voormalig Hotel de Valk. Beide partijen waren al een poosje in gesprek met elkaar over een noodopvang in het pand. Afgelopen dinsdag is het college van B & W hierover geïnformeerd.
Noodopvang nog niet van de baan
Het COA ziet het pand nog steeds als geschikte locatie voor noodopvang. Als andere partijen zich bij het COA melden, dan worden opnieuw de mogelijkheden voor een noodopvang onderzocht. Er zijn geïnteresseerden.
Verzoek van COA blijft staan
Het verzoek van het COA aan de gemeente voor medewerking aan een noodopvang blijft staan. Het college wil medewerking aan de noodopvang verlenen als er overeenstemming met een partij is. Donderdag 25 februari spreekt de raad hierover.
Deel dit bericht
Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Bericht Beveiligd!