Geld Juichwilg vind bestemming in Achlum

Achlum – Achlum is vorige week een stuk groener geworden. In het kader van Achlum oan ‘e Slach(te) is een groot aantal bomen geplant door bewoners van het dorp. Achlum oan’e Slach(te) is een initiatief van het dorpsbelang Achlum dat daarbij de hulp heeft ingeschakeld van Landschapsbeheer Friesland. Donderdag plantten leerlingen van de beide basisscholen bomen voor een dorpsboomgaard, zaterdag zijn knotwilgen op openbare grond en leilinden op het terrein van particulieren langs het Slachte-tracé geplant.

De Slachtedijk is de inspiratiebron en de rode draad van het project. Doel is om de Slachtedyk bij het dorp te versterken door middel van laanbomen, leilindes en hagen. Verder wordt op kosten van de plaatselijke ondernemers het bedrijventerrein aan de Jister landschappelijk ingepast en wordt er ter hoogte van het dorpsbos een boomgaard aangeplant met een dertigtal vruchtbomen van oude rassen. In januari volgen 25 dorpsbewoners een cursus ‘snoeien vruchtbomen’ zodat het dorp zelf de vruchtbomen kan onderhouden.

De plantwerkzaamheden op donderdag en zaterdag vormden het sluitstuk van het project waarbij het beschermd dorpsgezicht van Achlum een flinke opknapbeurt kreeg. Het project is gefinancierd door de gemeente Franekeradeel, bijdragen uit pMJP, de plaatselijke ondernemers.

Speciaal ten behoeve van de dorpsboomgaard werd de € 5000 prijzengeld aangewend van de Juichwilg die de gemeente Franekeradeel onlangs gewonnen heeft. Franekeradeel verdiende deze prijs omdat het volgens de jury het meest doet voor haar vrijwilligers in landschap en natuur.

bron: Franeker Courant

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
error: Bericht Beveiligd!