Gemeente doet onderzoek naar pandgegevens

Franeker – De gemeente Franekeradeel voert in de komende weken een onderzoek uit in het kader van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) op een juiste opname van gegevens in haar administratie betreffende adressen en gebouwen. Het betreft hier een aantal panden waarvan de gemeente vast wil stellen dat de gegevens die de gemeente in haar administratie heeft staan juist zijn. Voor de gemeente Franekeradeel is dit belangrijk, omdat de gemeente op deze manier haar dienstverlening en communicatie richting inwoners en bedrijven kan verbeteren.

Voor dit onderzoek maakt de gemeente gebruik van een tijdelijke medewerker. Om te garanderen dat diegene die het bezoek aflegt daadwerkelijk de gemeente Franekeradeel vertegenwoordigt beschikt de tijdelijke medewerker over een legitimatiebewijs van de gemeente met daarop naam en pasfoto.

De gemeente Franekeradeel vraagt uw medewerking voor dit noodzakelijke onderzoek, door de medewerker toegang te verlenen tot het pand en hem/haar de gevraagde informatie te verstrekken.

Voor vragen kunt u contact opnemen met het algemene nummer van de gemeente Franekeradeel: 0517 380 380 of via info@franekeradeel.nl met de vermelding onderzoek BAG gegevens.

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
error: Bericht Beveiligd!