Franekeradeel genomineerd voor juichwilg

Franeker – Landschapsbeheer Friesland heeft de gemeente Franekeradeel voorgedragen voor de jaarlijkse Juichwilg, de stimuleringsprijs voor lokale overheden die zich inzetten voor vrijwilligers in landschap en natuur.
“De gemeente Franekeradeel is hét voorbeeld van een gemeente die op alle fronten de dorpsgemeenschappen in de eigen gemeente stimuleert om eigen initiatieven te ontplooien. De gemeente is daarin duidelijk een voorloper. Belangrijke basis voor dit beleid vormen de dorpsvisies die door de Verenigingen Plaatselijk Belang in samenspraak met de gemeente en dorpsbewoners worden ontwikkeld. Voor de uitvoering van projecten uit de dorpsvisies heeft de gemeente het Dorpsvisiefonds ingesteld. In de vorige en huidige raadsperiode heeft de gemeenteraad hiervoor tot op heden 1,7 miljoen beschikbaar gesteld.

Dit betekent concreet dat de dorpen die bijvoorbeeld met het opknappen van de fysieke leefomgeving aan de slag willen een dorpsomgevingsplan kunnen maken met ondersteuning van de gemeente en Landschapsbeheer Friesland. Het verbeteren van de groenstructuur middels streekeigen plantmateriaal in en rondom de dorpen is een belangrijk onderdeel van deze plannen. Door de vrijwillige inzet is veel mogelijk en is een projectbijdrage uit het gemeentelijk Dorpsvisiefonds vaak toereikend om, aangevuld met provinciale en Europese middelen, uitvoering te geven aan deze plannen. ”

Volgens Landschapsbeheer Friesland getuigt de aanpak van de gemeente Franekeradeel van veel visie, omdat deze naadloos aansluit op de wijze waarop in Friesland het vrijwilligerswerk is georganiseerd, namelijk op dorpsniveau (voor en door het dorp). De wijze waarop de gemeente dit stimuleert is vooruitstrevend en gedurfd. De ervaringen van de afgelopen jaren zijn zeer positief. Niet alleen worden de dorpen uitgedaagd om creatief te zijn; de aanpak leidt ook nog eens tot realisatie van geweldige plannen met maximale vrijwillige inzet van grote groepen bewoners. De gemeenschapszin neemt daarmee toe en de leefbaarheid in de dorpen wordt vergroot. Dit laatste is in een krimpgevoelige gemeente als Franekeradeel tegenwoordig van groot belang. Gelukkig heeft de gemeente dit jaren geleden al ingezien en heeft daar op een goede manier op geanticipeerd.

De winnaar van de Juichwilg wordt bekend gemaakt tijdens het symposium Het Landschap Ben Jezelf op 13 oktober in Arnhem

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
error: Bericht Beveiligd!