De gemeente laat op hun website weten dat vanaf vandaag onderhoud en beheer van de gemeentetuin van start gaat en ze aan de slag gaan met maai- en plantwerkzaamheden om de tuin te verbeteren. Het doel hiervan is om de wildgroei tegen te gaan en ruimte te maken voor planten zoals klaver. Iets wat volgens ons al veel eerder zou moeten gebeuren, maar er maar bleef.

De gemeente schrijft:

“Op dit moment zijn er delen van de tuin waar kruiden groeien. Daar zijn oorspronkelijk bloemenmengsels gezaaid. Helaas zijn die delen nu overwoekerd door zware grassen en zuring. Vooral langs het pad bij de Brandweer en bij de bomen naast de raadzaal is dit goed te zien. Deze plekken worden gemaaid en het maaisel wordt weggehaald. Daarna wordt er met een speciaal apparaat (Frees) een voorbereid stuk grond gemaakt. Later dit jaar zal daar een nieuw bloemenmengsel worden gezaaid. Dat mengsel kan vier keer per jaar gemaaid en afgevoerd worden. Hoe vaak er precies gemaaid wordt, hangt af van het weer en hoe de planten groeien. Ook de andere kruidenrijke delen worden stapsgewijs gemaaid, waarbij we proberen de bloeiende delen zoveel mogelijk te behouden.

Bij het kleine poeltje en aan de voorkant van het gemeentehuis zaaien we een bloemenmengsel dat goed groeit op natte bodems. Ook planten we daar soorten zoals kattenstaart. Alle vaste planten zijn overgebleven van het duurzaamheidsfestival en hebben nu een nieuwe plek gekregen in de Gemeentetuin.”

Met deze onderhoudswerkzaamheden hopen ze dat de Gemeentetuin er mooier uitziet en aantrekkelijker wordt voor planten, dieren en mensen en dat zou toch wel heel mooi zijn, want de tuin is al jaren een punt van discussie op de sociale media! We zullen het zien.

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
error: Bericht Beveiligd!