OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Afgelopen zondag 6 augustus werd in Franeker de Generale voor de Freule verkaatst. Er stonden 41 parturen op de lijst. Er werd gekaatst op het Sjûkelân in Franeker en twee omlopen door de parturen 16 t/m 40 op sportcomplex Bloemketerp. Net na zessen viel de laatste slag en waren de prijswinnaars bekend. Jasper Jager werd tot Koning uitgeroepen

Uitslag generale voor de Freule:

  • Dronryp: Teake Hofman, Jasper Jager (K) en Lucas Postma 1e
  • Gaast Ferwoude: Douwe Lycklama à Nijholt, Dooitze de Boer en Gerben de Boer 2e
  • Mantgum: Arjen Talsma, Ignas Dijkstra en Gjalt Sjirk de Groot 3e
  • Anjum: Gerwin Dijkstra, Gerrit Dijkstra en Sytse Koree 4e
  • Baard: Geert Reitsma, Durk Hoogma en Stefan v/d Meer 4e
  • Kimswerd : Jurjen Fokkema, Martijn Wiersma en Karel Monfils 4e
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Deel dit bericht
Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
error: Bericht Beveiligd!