Jesse David Marinus is onderzoeker bij het Fries Sociaal Planbureau

Welke visie op gezondheid zit achter ons huidige gezondheidssysteem? Hoe kan het dat het dreigt vast te lopen en vooral: hoe voorkomen we dat? Die vragen bespreekt onderzoeker Jesse David Marinus tijdens een college van de Academie van Franeker op woensdag 14 december.

Geschiedenis van zorg en welzijn
In zijn college Een nieuwe kijk op zorg en gezondheid neemt Jesse David Marinus zijn toehoorders mee in de recente geschiedenis van ons zorg- en welzijnssysteem. Hij bespreekt de ontwikkeling die onze samenleving heeft doorgemaakt in het denken over ziekte en gezondheid en hoe we ons zorgstelsel op dat denken hebben ingericht. Daarna gaat hij in op de actuele cijfers rondom zorg en welzijn in Fryslân en de ontwikkelingen die daarin zichtbaar zijn. Tot slot belicht hij nieuwe perspectieven op ziekte en gezondheid, die het huidige zorgsysteem kunnen veranderen. Denk aan: Positieve Gezondheid, empowerment en vraaggestuurde zorg.

Bent u zorgprofessional, hebt u zelf van dichtbij te maken met ziekte en zorg of vraagt u zich af hoe de zorg er zal uitzien als u ouder wordt? U bent van harte welkom bij dit college. Na het college is er gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan met Jesse David Marinus.

Over de spreker
Jesse David Marinus is onderzoeker bij het Fries Sociaal Planbureau (FSP). Hij studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Utrecht. Hij rondde zijn studie af met de master Publieke gezondheid & sociaal beleid en de master Interculturele communicatie. Bij het FSP houdt hij zich bezig met vraagstukken rondom gezondheid, maatschappij en data.

Praktische informatie
Het college vindt plaats op 14 december in de collegezaal van de Academie van Franeker (Botniastins, Breedeplaats 1, Franeker). Aanvang: 20.30 uur. Toegangskaartjes à 7 euro zijn vanaf een halfuur voor aanvang verkrijgbaar in de Botniastins. Reserveren kan via academiefraneker.nl

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
error: Bericht Beveiligd!