Franeker – Na een korte onderbreking van één jaar maakte de Stichting Ster van de Elf Steden in november 2012 een einde aan alle onduidelijkheid rondom de benoeming van wat toen nog “Groot Franeker van het jaar” werd genoemd. Men besloot het initiatief blijvend te ‘adopteren’. Met deze overgang werd tevens besloten om de “Groot Franeker van het jaar” de naam te geven van “Ster van Franeker”. 

Een eretitel, die bedoeld is als blijk van bijzondere waardering voor een inwoner van de gemeente die  zich op een onderscheidende en  onbaatzuchtige wijze heeft ingespannen voor de samenleving.

De bekendmaking en benoeming zal zoals altijd plaats vinden tijdens de nieuwjaarsreceptie op een van de eerste dagen van januari 2014. Bij deze eretitel hoort een bijzondere en unieke prijs in de vorm van een zilveren lepel met inscriptie. Door de stichting is een commissie benoemd die naast de organisatie ook de selectie van de kandidaten voor zijn rekening neemt. In verband met die selectie zal deze commissie naamloos en in het geheim zijn werk verrichten. De aanmelding van kandidaten voor deze eretitel is vanaf heden mogelijk en kan alleen via de mail (stervanfraneker@gmail.com)

De Stichting roept nadrukkelijk inwoners van de gemeente op om met namen van mensen te komen die deze blijk van waardering en eretitel verdienen. Schroom niet en mail naam, adres, telefoonnummer,  maar vooral ook waarom u van mening bent dat hij of zij voor deze eervolle vermelding van “Ster van Franeker” in aanmerking komt.

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
error: Bericht Beveiligd!