KV Minnertsga, met Chris Wassenaar (6e NK overwinning), Hylke Bruinsma, Hendrik Kootstra zijn winnaar geworden van het NK senioren in Franeker. In de finale werd met 5- 4 6-2 gewonnen van OKK Bitgum, Johan van der Meulen, Cornelis Terpstra en Tjisse Steenstra.

Prijswinnaars NK senioren 2014:

1e prijs Minnertsga, Chris Wassenaar, Hylke Bruinsma, Hendrik Kootstra.
2e prijs Bitgum, Johan van der Meulen, Cornelis Terpstra en Tjisse Steenstra

3e prijs

Sexbierum/Pietersbierum, Johannes van der Veen, Kees van der Schoot, Pieter van der Schoot

4e prijs

Franeker, Pieter van Althuis, Patrick Scheepstra, Jan Schurer
Scharnegoutum, Johan Abma, Reindert Oosterbaan, Johannes Reiker

6e prijs

Bolsward, Peter van Zuiden, Hendrik Jan v/d Velde, Thomas van Zuiden
Tzummarum, Willem Heeringa, Tjitte Bonnema, Steven de Bruin
Berltsum, Jacob Durk Tuinenga, Bauke v/d Graaf, Frederik v/d Mei
Deinum, Hindrik Sytema, Niels v/d Wal, Jan Sjoerd Tolsma

Bron: KNKB

 

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
error: Bericht Beveiligd!