Kaarsje aansteken op 2 november, in de Martinikerk in Franeker.

Sta even stil bij het gemis van een overleden dierbare. Het gemis van een geliefde brengt verdriet en pijn met zich mee. Dat kost tijd, soms wel een leven lang. Dan is het mooi om op een speciaal moment daar uiting aan te geven. Met het ritueel van een kaars aansteken wordt er stilgestaan bij het leven van de dierbare geliefde, de gemiste.

Op donderdag 2 november is de Martinikerk in Franeker, vanaf 10.00 tot 17.00 uur geopend. Er is gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor je overleden dierbare(n), de naam van de persoon op te schrijven en te gedenken. Er is koffie en thee voor een rustmoment en er is ook gelegenheid voor wie dat wil, om een praatje te maken met elkaar of met de aanwezige vrijwilligers. ’s Avonds  van 19.30  – t/m 20.15 uur is er een korte bijeenkomst waarin de naam van de overledene voor gelezen kan worden (voor wie dat wil). Er is muziek en er zullen gedichten worden voorgedragen.

Van oudsher is 2 november de dag van Allerzielen (oftewel het feest van alle zielen). We kennen het vandaag de dag uit de westerse rooms-katholieke traditie, al meer dan 1000 jaar. Vele begraafplaatsen en kerkhoven in Nederland organiseren op deze dag een Lichtjesavond waar je een kaarsje kunt aansteken ter nagedachtenis aan een dierbare overledene.  Ook in de media krijgt dit veel aandacht, o.a. op NPO 2 vanaf 31 oktober dagelijks om 18.30 uur. Op de avond van Allerzielen op 2 november is er om 20:30 een uitzending met Anita Witzier.

Er is bewust gekozen voor de Martinikerk, in het centrum van de stad. Deze historische plek bood van oudsher altijd beschutting en onderdak aan de inwoners van Franeker en omstreken. Hier zijn eeuwenlang mensen herdacht en vanuit deze kerk begraven.

Ooit is de Martinikerk gebouwd in opdracht van de burgerlijke gemeente en heeft daarmee, ook vandaag de dag, nog steeds een maatschappelijke functie. Hoewel Allerzielen vooral als rooms-katholiek gebruik bekend is, was het in vroegere eeuwen ook binnen het protestantisme bekend. Dit feest dat in de protestantse traditie naar de achtergrond is geraakt, komt op steeds meer plaatsen terug. Ook voor mensen zonder kerkelijke achtergrond is Allerzielen een moment van gedenken en bezinnen.

Vanuit deze gedachte heeft een kleine werkgroep uit Franeker het idee opgevat om dit ook voor de inwoners van Franeker en omstreken mogelijk te maken. Daarvoor zal de Martinikerk op de Breedeplaats op 2 november opengesteld worden.

Wees welkom op 2 november, Allerzielen in de Martinikerk.

Deel dit bericht
Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Bericht Beveiligd!