De opbouw voor de 170ste PC is in volle gang, onder leiding van PC commissie lid Theunis Bakker (bouwmeester) worden de tribunes weer neer gezet, vlaggen opgehangen, Led schermen plaatsen en nog veel meer. Dit alles voor die ene dag de PC.

Uiteraard wordt donderdag nog wel de Keats-off gekaatst, want vier parturen strijden dan nog om die laatste plek, dat zijn de parturen 16,17,18 en 19 van de ranking, de eerste 15 parturen zijn automatisch van de partij volgende week woensdag. De loting voor de Keats-off is donderdag om 18.00 in de Bogt fen Guné, het oudste studentencafé van Nederland pal naast it Sjûkelân. Daarna kaatsen de parturen om 18:30 uur een halve finale en een finale. De winnaars krijgen van de PC-voorzitter Ids Hellinga een krans en mogen zich dan maandag melden voor de loting in De Koornbeurs!

De ranking: De eerste 15 parturen hebben zich geplaatst voor de 170ste PC.

 1. Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra, Hans Wassenaar
 2. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra, Erwin Zijlstra
 3. Menno van Zwieten, Gabe Jan van Popta, Pieter Jan Leijenaar
 4. Paul Dijkstra, Steven Koster, Rick Minnesma
 5. Marten Bergsma, Kees van der Schoot, Hendrik Kootstra
 6. Remmelt Bouma, Allard Hoekstra, Evert Pieter Tolsma
 7. Bauke Triemstra, Hendrik Jan van der Velde, Riemer Hoekstra
 8. Haye Jan Nicolay, Hessel Postma, Patrick Scheepstra
 9. André van Dellen, Pieter Jan Plat, Jurrit Osinga
 10. Johannes van der Veen, Jorn-Lars van Beem, Kevin Jordi Hiemstra
 11. Peter van Zuiden, Gerben de Boer, Willem Heeringa
 12. Patrick van Dellen, Thomas Dijkstra, René de Haan
 13. Corné Tuinenga, Bauke Dijkstra, Jelmer Miedema
 14. Jelle Attema, Gerrit Jan Duiven, Hendrik Bouwhuis
 15. Wierd Baarda, Michel van der Veen, Jari Visser

 
Dit zijn de Keats-off parturen voor komende donderdag:

 • Redmer Zaagemans, Jeroen de Boer, Gjalt Sjirk de Groot
 • Auke Boomsma, Tjerk Elzinga, Jan-Tymen Eisma
 • Thom Stellingwerf, Yoram Elzinga, Klaas Pier Folkertsma
 • Youri de Groot, Jelle Cnossen, Johan Sipma

 

Wij keken alvast even bij het heilige gras…

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
error: Bericht Beveiligd!