Bibliotheek Franeker

Fakenews, clickbait, complottheorieën, deep fake, phishing: het is steeds lastiger nep van echt te onderscheiden. Voor volwassenen, maar zeker ook voor kinderen, jongeren en mensen met een verstandelijke beperking. Voor professionals die met deze doelgroepen werken en andere geïnteresseerden, organiseren Bibliotheken Noord Fryslân en Mediajungle vrijdag 14 oktober 2022 (15.00-17.00) een kennisevent in Bibliotheek Franeker. Een interessante middag met inspirerende sprekers: oud-lector en orthopedagoog Jelle Drost, mediacoach Evelyn Verburg en hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant Sander Warmerdam. Zij belichten elk vanuit hun vakgebied de werking en impact van online desinformatie.

De middag begint met een welkom door Paulien Schreuder, directeur van Bibliotheken Noord Fryslân en de opening is in handen van Niels Bloembergen, oprichter van Mediajungle. Vervolgens is het woord aan Jelle Drost. Nederland kent meer dan twee miljoen mensen met een verstandelijke beperking. In hoeverre speelt een verstandelijke beperking een rol bij de vatbaarheid voor online gevaren zoals desinformatie en nepnieuws? Samen met studenten van Saxion Hogeschool deed Jelle Drost hier onderzoek naar. Daarna krijgt Evelyn Verburg, mediacoach het woord. Zij weet alles over media-opvoeding: het gesprek aangaan met kinderen over nepnieuws en omgaan met kinderen en jongeren die in de ban zijn van complottheorieën.

Dan is het tijd voor de onthulling van de Super Fake Safari: een puzzel en app waarmee spelers op interactieve wijze leren over vier verschillende vormen van desinformatie. De Super Fake Safari is het afgelopen anderhalf jaar bedacht, ontworpen, gebouwd en uitvoerig getest met experts, technici, leerkrachten, kinderen, jongeren en ouders. En nu is het spel dus klaar om gebruikt te worden op scholen, in bibliotheken en zorginstellingen. Als laatste is het woord aan Sander Warmerdam, hoofdredacteur van de Leeuwarder Courant. Hoe blijft de krant bij de feiten, hoe voorkomen ze dat ze nepnieuws verspreiden? Hoe gaat de LC om met argwaan richting klassieke media en reacties op sociale media? De toegang tot het kennisevent is gratis, aanmelden is noodzakelijk en kan via j.bakker@bnfrl.nl.

Over de organisatie

Het kennisevent over desinformatie wordt georganiseerd door Bibliotheken Noord Fryslân en Mediajungle. Mediajungle staat voor begrijpelijke informatie en educatie over media en mediawijsheid. Met toegankelijke tools, zoals het bordspel met app, de kletskaarten en de Super Fake Safari, bevordert Mediajungle de digitale weerbaarheid en zelfredzaamheid van mensen die moeite hebben met deze complexe thema’s. In de basis ontwikkelt Mediajungle tools voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking en leerproblemen. Het faciliteren van het gesprek over mediagebruik en -gedrag staat centraal in de verschillende tools en levert zo een belangrijke bijdrage in het verkleinen van risico’s en het vergroten van kansen. Een online platform voor digitale zelfredzaamheid is in ontwikkeling.

Bibliotheken Noord Fryslân zorgt dat iedereen over de basisvaardigheden beschikt om mee te kunnen doen in de maatschappij. Dat betekent dat de bibliotheek zorgt voor taal- en rekenlessen voor volwassenen, maar ook voor activiteiten op het gebied van mediawijsheid en informatievaardigheden. Daarom heeft de bibliotheek een volwaardig aanbod voor iedereen van 0 tot 100 jaar. Omdat achterstanden op het gebied van laaggeletterdheid en mediawijsheid vooral in de eerste levensjaren worden opgedaan, ligt de focus nu op kinderen en hun ouders en begeleiders, bijvoorbeeld door dit event over desinformatie.

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
error: Bericht Beveiligd!