Kerstboomversnipperen 2011

Franekeradeel – Op woensdagmiddag 5 januari 2011 wordt op diverse plaatsen de jaarlijkse kerstboom-versnipperactie gehouden. Op deze dag kunt u de kerstbomen brengen op de hieronder genoemde locaties. De tijden die genoemd zijn, zijn de tijden dat de versnipperaar/auto op de desbetreffende plaats aanwezig is. De kerstbomen moeten klaarliggen als de versnipperaar /auto komt.
Voor de dorpen waar de auto komt, geldt een andere methode. De kerstbomen worden met een auto opgehaald en deze kerstbomen worden naar de firma Westra gebracht voor versnippering.
Wel vragen wij met klem om de kerstbomen te ontdoen van pastic zakken en potten.

We rijden deze woensdagmiddag met 2 versnipperaars en 3 auto’s !!

Vorig jaar hadden de meeste dorpsbelangen en buurtverenigingen een lootje voor een verloting of een kleine verrassing voor iedereen die een kerstboom bracht.

N.B.:
Wij verzoeken u de kerstbomen pas op de dag van versnippering in te zamelen, dit om kerstboomverbrandingen te voorkomen.

Route kerstboomversnippering woensdag 5 januari 2011.

Tijd
Dorp/buurt
Locatie
(Versnipperaar 1)
13.30 uur Het Westen Buurthuis Frisia
14.15 uur It Stitselplak Grasveld Wierdsmastraat
15.00 uur ’t War Speelveld Pim Mulierstraat
15.30 uur Hege Fjouwer Grasveld Lohmanstraat

 

(Versnipperaar 2)
13.30 uur Arkens Buurthuis De Terp
14.15 uur Het Oosten Klaarkampstraat/L.v.Buerenstraat
15.00 uur Alles achter de brug Vml.Camping/begin industrieterrein
15.30 uur buurt vml. DES Beatrixstraat thv huisnummer 12

 

(Auto 1)
13.30 uur Tzummarum/Firdgum Skoalstrjitte bij de trambaan
14.15 uur Oosterbierum/Klooster-Lidlum Bij de kerk
15.00 uur Sexbierum/Pietersbierum Bij de terp

 

(Auto 2)
13.30 uur Dongjum Bij de school
14.00 uur Ried Bij de kerk
14.30 uur Peins Bij het kaatsveld
15.00 uur Zweins Bij het kaatsveld
15.30 uur Schalsum Achter het dorpshuis

 

(Auto 3)
13.30 uur Tzum Grasveld Nieuwbuurtsterweg
14.15 uur Hitzum Parkeerterrein
14.45 uur Achlum Naast gymnastieklokaal
15.15 uur Herbaijum Veldje/parkeerplaats Paradyske
Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
error: Bericht Beveiligd!