De Keats-off wordt donderdag op de sportvelden aan de Hertog van Saxenlaan in Franeker gehouden.

Normaal gesproken wordt de wedstrijd, waar bepaald wordt welk partuur als laatste mag mee doen op de 170ste PC die volgende week woensdag op It Sjûkelân in Franeker wordt verkaatst. PC voorzitter Ids Hellinga: ,,De Keats-off is moarn op de fjilden by de Hertog van Saxenlaan. Dit is omdat er nochal wat reinwetter ferwachte wurdt. We wolle it fjild sparje foar de PC-dei.”

De loting is om 18:00 uur op het sportveld. Daarna wordt er gekaatst

De volgende parturen kaatsen de Keats-off

  • Redmer Zaagemans | Jeroen de Boer | Gjalt Sjirk de Groot
  • Auke Boomsma | Tsjerk Elsinga | Jan Tymen Eisma
  • Thom Stellingwerf | Yoram Elzinga | Klaas Pier Folkertsma
  • Youri de Groot | Jelle Cnossen | Johan Sipma
Deel dit bericht
Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
error: Bericht Beveiligd!