Franeker – Ook dit jaar staat de gemeente Franekeradeel het carbid schieten tijdens de jaarwisseling van 10.00 uur tot 02.00 uur toe. Degenen die gaan schieten, waren verplicht zich te melden bij de gemeente. Het aanmelden was mogelijk tot 24 december jl. Op de volgende plaatsen is toestemming verleend om carbid te schieten. Dit geldt alléén voor de personen die zich hebben aangemeld bij de gemeente!!

AchlumIn het weiland voor het dorpshuis van Achlum
FranekerPrins Bernhardlaan (voldoende afstand tot de woonbebouwing 75 m.)
FranekerTussen de Prins Bernhardlaan en Arkens in. Aan de kant van Arkens, t.o.v. Dongjumervaart
FranekerPlan Zuid, Stimpelpost (met in achtneming van voldoende afstand tot woonbebouwing
(75 m.)
FranekerWeiland naast Frisiabrug nabij nieuwe spoorbrug
FranekerWeilanden op Kie (aanvrager heeft toestemming gevraagd van eigenaar weilanden)
PeinsBestrating voor het kaatsveld (met inachtneming van voldoende afstand tot woonbebouwing (75 m.)
Peinsver buiten peins op een boeren pad met toestemming van de boer
RiedZwarte Reed tussen Ried en Peins
RiedWeiland bij huis Berlikumerweg
SexbierumTegen over Buorfinneleane en de zeedijk
SexbierumTegenover ‘t Waed in Sexbierum
TzumTzummerbos en Nieuwbuurtsterweg op het groene stukje gras aan de weg naast het spinneweb
TzumOpen veld Slotwei Tzum
TzumBij het kaatsveld in Tzum
Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
error: Bericht Beveiligd!