Loting PC 2011, favorieten direct tegen elkaar

Franeker – De loting is geweest en het discussiëren is begonnen!  verrassing is toch wel dat het partuur van Jan Dirk de Groot gelijk tegen Gert Anne vd Bos. De 2 top favorieten van dit jaar kaatsen direct in de eerste omloop tegen elkaar.Verder is het onderste blokje een mooi blokje wie daar als winnaar uit komt heeft goede papieren op een finale plaats.

 

Wedstrijdlijst:

1 Marten van der Leest Dronryp
Herman Sprik Witmarsum
Folkert van der Wei Witmarsum
2 Pieter Sybren Scharringa Wjelsryp
Gerrit Meijer Hurdegaryp
Dennis Wijnjeterp Dongjum
3 Dirk-Yde Sjaarda Easterein
Erik Haitsma Wommels
Jacob Klaas Haitsma Easterein
4 Pieter van Althuis Franeker
Gerrit Flisijn Wommels
Hans Wassenaar Tzummarum
5 Pieter Bakker Leeuwarden
Sjoerd de Jong Sint Annaparochie
Tjibbe Hansma Mûnein
6 Site Ferwerda Groningen
Sip-Jaap Bos Anjum
Feiko Broersma Easterlittens
7 Jan Dirk de Groot Buitenpost
Pier Piersma Easterlittens
Renze pieter Hiemstra Sint Jacobiparochie
8 Gert-Anne van der Bos Holwerd
Taeke Triemstra Sint Jacobiparochie
Daniël Iseger Goutum
9 Rutmer van der Meer Sint Jacobiparochie
Karel Nijman Leeuwarden
Hendrik Kootstra Minnertsga
10 Jan Brandt Wiersma Grou
Pieter-Jan Plat Sint Annaparochie
Jouke Bosje Baaium
11 Michiel Scheepvaart Makkum
Jacob Zaagemans Workum
Jan Sjoerd Tolsma Deinum
12 Jelte Pieter Dijkstra Easterein
Siebe Greidanus Wjelsryp
Rudolf Soepboer Holwerd
13 Hendrik Tolsma Goutum
Michel van der Veen Franeker
Peter de Boer Leeuwarden
14 Arnold Zijlstra Tzummarum
René Anema Balk
Thomas van Zuiden Tjerkwerd
15 Martijn Olijnsma Hijum
Hylke R. Bruinsma Minnertsga
Marten Feenstra Finkum
16 Gosse Beeksma Koarnjum
Hendrik Jan van der Velde Bolsward
Frederik van de Meij Berltsum
Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
error: Bericht Beveiligd!