Molenaar Klein Hospice zoekt vrijwilligers

Franeker – Het Molenaar Klein Hospice in Harlingen biedt hulp, gastvrijheid, begeleiding, verzorging en verpleging aan mensen die in hun laatste levensfase verkeren. Als verzorging thuis of door omstandigheden niet (meer) mogelijk of gewenst is, kan iemand worden opgenomen in het Hospice. Waar genezing niet meer mogelijk is, wordt er gestreefd naar een zo draaglijk en menswaardig mogelijk levenseinde in een geborgen en liefdevolle omgeving. De zorg wordt afgestemd op de gast, waarbij aandacht wordt gegeven aan lichamelijke, geestelijke en sociale aspecten. Er wordt rekening gehouden met de individuele behoeften en wensen van de gast. Ook de partner, familie en vrienden krijgen, als zij dat wensen ondersteuning. Het Hospice is een neutrale instelling. Iedereen, ongeacht levensovertuiging, geaardheid of afkomst is welkom. De vrijwilliger heeft de taak van gastvrouw/heer in het Hospice.

Deze rol is tevens aanvullend/ondersteunend op die van familie en vrienden. Er zijn verzorgenden en verpleegkundigen voor de verzorging en de vrijwilligers kunnen worden ingezet ter ondersteuning als zij dat zelf willen. De vrijwilliger biedt gezelschap en nabijheid, voert huishoudelijke en verzorgende taken uit, geeft emotionele en sociale ondersteuning aan de gast en zijn familie en vrienden.

Om als vrijwilliger goed te functioneren in het Hospice zijn een aantal eigenschappen van belang: evenwichtigheid: kunnen omgaan met het verdriet/lijden van de ander

bescheiden opstelling: in alle fijngevoeligheid ruimte laten voor de gast en zijn naaste(n)

eerlijkheid: vertrouwen kunnen geven en ontvangen, betrouwbaarheid: om kunnen gaan met vertrouwelijke informatie, luistervaardigheid, incasseringsvermogen, flexibiliteit: bereidheid eventueel eens te ruilen of in te vallen.

In principe wordt er vanuit gegaan dat als er gasten aanwezig zijn er 24 uur per dag een vrijwilliger aanwezig is.

Er wordt naar gestreefd dat een vrijwilliger minimaal 8 uren per week beschikbaar is. Werktijden zijn van: 7.00 – 11.15 uur, 11.00 – 15.15 uur, 15.00 – 19.15 uur, 19.00 – 23.15 uur, 3.00 – 7.15  uur.

Wat kan een vrijwilliger van het Hospice verwachten: begeleiding en ondersteuning door de coördinatoren van het Hospice, de kans om persoonlijk te groeien, scholing (bij- en nascholing), regelmatige bijeenkomsten om situaties na te bespreken met collega-vrijwilligers en coördinatoren, activiteiten voor de vrijwilligers georganiseerd door Zorggroep Noorderbreedte, een WA verzekering, reiskosten.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de Vrijwilligerscentrale van De Skule Welzijn, Godsacker 35 te Franeker, tel: 0517-397800, mailen kan ook: info@deskule.nl. Andere vacatures bekijken? www.deskule.nl

 

Open Huis in het Molenaar Klein Hospice in Harlingen

 

Op maandag 12 december is er open huis in het Hospice van 14.00 – 16.00 uur.

* Uitleg over het Molenaar Klein Hospice

* Uitleg over het vrijwilligerswerk

* Rondleiding

En natuurlijk staat er voor iedere bezoeker een kopje koffie klaar!

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
error: Bericht Beveiligd!