Ook op de nieuwjaarsreceptie 2015 in de Koornbeurs zal er opnieuw een inwoner van de gemeente Franekeradeel tot “Ster van Franeker” worden benoemd. Tot eind 2012 was er steeds sprake van “Groot Franeker van het jaar” maar sinds het fenomeen van huldigen van een inwoner is overgenomen door de Stichting Ster van de Elf Steden” wordt er gesproken over de “Ster van Franeker”. Vanaf nu kunnen er weer kandidaten worden voorgedragen.

De eretitel is bedoeld is als blijk van bijzondere waardering voor een inwoner van de gemeente die zich op een onderscheidende en onbaatzuchtige wijze heeft ingespannen voor de samenleving.

De bekendmaking en benoeming zal zoals gebruikelijk plaats vinden tijdens de nieuwjaarsreceptie van gemeente en ondernemers op vrijdag 2 januari 2015 in de Koornbeurs aan het Noord, aanvang 17.00 uur. Bij deze onderscheiding hoort een bijzondere en unieke prijs in de vorm van een zilveren lepel met inscriptie.

Op initiatief van De Skûle Welzijn heeft het bestuur van Stichting Ster van de Elf Steden besloten om met ingang van 2015 ook een jongere uit de gemeente in het zonnetje te zetten. Een Junior Ster dus. De procedure hiervoor is dezelfde als bij de verkiezing van de Ster van Franeker. Wanneer u een jongere weet die het afgelopen jaar veel heeft gedaan voor zijn/haar medemens en de samenleving, dan kunt u die opgeven via het onderstaand mailadres. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan kinderen, tieners en jongeren die actief zijn in het verenigingsleven, zich inzetten binnen het dorp, een nieuwe activiteit hebben opgezet of elke week de boodschappen doen voor de buurvrouw. Het gaat hierbij om jongeren tot de leeftijd van 23 jaar.

De prijzen zullen worden uitgereikt door de voorzitter van de Stichting Ster van de Elf Steden, de heer Robert Jansen.

Door genoemde stichting is een commissie benoemd die de selectie van de kandidaten voor zijn rekening neemt. Deze commissie zal naamloos en in het geheim zijn werk verrichten. De aanmelding van kandidaten voor deze ere-titels is vanaf heden dan ook alléén mogelijk via de mail: stervanfraneker@gmail.com

De Stichting roept nadrukkelijk de inwoners van de gemeente Franekeradeel op om met namen van mensen te komen die deze blijk van waardering en eretitel verdienen. Schroom niet en mail naam, adres, telefoonnummer, maar vooral ook waarom u van mening bent dat hij of zij voor deze eervolle vermelding van “Ster van Franeker” of ”Junior Ster” in aanmerking komt.

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
error: Bericht Beveiligd!