De Breedeplaats wordt opnieuw ingericht. Oogmerk is dat hierdoor de beleving van deze ruimte prettiger wordt ervaren en de verbinding tussen de Dijkstraat en de Voorstraat vanzelfsprekender wordt.

De hoofdlijnen van het ontwerp van Silvester Adema zijn dit voorjaar gepresenteerd in de Martinikerk. Ook het groen ten zuiden van de kerk tussen de Schoolsteeg en bakkerij Van der Kloet wordt hierin meegenomen, met daarin een mooie plek voor de Elfstedenfontein in het kader van het project LF2018.

De hele zomer is er druk gerekend, getekend en overlegd met de direct betrokkenen, zodat met alle praktische wensen rekening kan worden gehouden. Om goed te zien of het ontwerp precies past binnen de bestaande contouren zijn kortgeleden op het plein zelf markeringen aangebracht en metingen gedaan. Ook zijn er sleuven gegraven om te bekijken waar exact de
kabels en leidingen liggen.

De definitieve planning wordt gemaakt als de aannemer bekend is. Ook wordt dan bekend
wanneer het plein beperkter beschikbaar is voor activiteiten. De werkzaamheden worden dit
jaar nog niet opgestart. De opleverdatum van de fontein staat wel vast: Hemelvaartsdag 2018.
Dat is namelijk in alle elf steden hetzelfde.

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
error: Bericht Beveiligd!