Oproep kerken Waadhoeke: geef voordeel energiebelasting aan mensen met laag inkomen

Door de sterke stijging van de energieprijzen raken veel mensen met een minimum inkomen en een variabel of kortlopend energiecontract in financiële problemen. Schuldhulpmaatje Waadhoeke het IDO Waadhoeke (Interkerkelijk Diaconaal Overleg) en De Skûle Welzijn (foto) roepen inwoners van gemeente Waadhoeke op tot solidariteit met een bijdrage voor de bestrijding van deze energiearmoede.   

De overheid compenseert een deel van de stijging door in de maanden november en december € 190,00 uit te keren. Dit voordeel geldt voor iedereen, ongeacht het inkomen of het energiecontract. Voor mensen met een minimuminkomen en een variabel energiecontract is deze compensatie niet toereikend. Zij worden geconfronteerd met dreigende afsluiting.

Het Interkerkelijk Diaconaal Overleg (IDO) vraagt inwoners die de gevolgen van de hoge energieprijzen niet merkbaar voelen om een deel van het belastingvoordeel ter beschikking te stellen aan gezinnen die hun energierekening niet meer kunnen betalen.

Inwoners die een bijdrage willen leveren kunnen een bedrag overmaken naar IBAN NL64 RABO 0161 8583 41 t.n.v. St. IDO Waadhoeke  of gebruik maken van de onderstaande QR code.

Voor meer informatie kunt u  contact opnemen met IDO Waadhoeke info@idowaadhoeke.nl. De donaties komen voor 100% ten goede aan inwoners met financiële problemen door de stijging van energieprijzen. Bij inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen wordt de tegemoetkoming niet ingehouden op de uitkering.

Deel dit bericht
Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Bericht Beveiligd!