De studenten Mark Ypma en Hanna Maaike Westra

Bij hun afstudeerproject naar verleden en toekomst van werfgebouw ‘Welgelegen’ ontdekten studenten Hanna Maaike Westra en Mark Ypma (foto) historische documenten. Daaronder bouwtekeningen van het werfgebouw uit het begin van de vorige eeuw.

Afstuderen op de werf

De twee ras-Franekers, studenten Bouwkunde aan de NHL Stenden, zijn enthousiast begonnen aan hun afstudeerproject. “Toen er vorig jaar zoveel ophef was over de mogelijke sloop van de oude smidse van Draaisma aan het Vliet, werd onze nieuwsgierigheid geprikkeld”, vertelt Hanna Maaike. “Van jongs af aan heb ik een band met het water: kanoën, windsurfen, zeilen, noem maar op. De werf Welgelegen was dan ook bij mij bekend.” Zo kwam ze op het idee, om samen met studiegenoot Mark Ypma, van het historische werfgebouw een afstudeerproject te maken. De rollen werden verdeeld: Hanna Maaike werpt zich op toekomstige mogelijkheden van het gebouw met daarbij een nieuw ontwerp. Mark onderzoekt de bouwgeschiedenis en het energetisch verduurzamen van het gebouw.

Een prachtvondst

“Bij ons onderzoek naar oude gegevens kwamen we uit bij het Scheepvaartmuseum in Sneek. Het lijkt erop dat in ieder geval een deel van het archief van de Draaisma-werf daar beland is”, vertelt Mark. Tussen de papieren zaten ook oude bouwtekeningen, zoals eentje uit 1910, nauwkeurig met maten en al door toenmalig directeur Klaas Draaisma zelf getekend, voor een verbouwing van de smidse destijds. “Dankzij die tekeningen krijgen we beter inzicht in de constructie van het gebouw en ook hoe die destijds was ingericht. Dat is belangrijk voor eventuele herstelwerkzaamheden. Inmiddels zijn we op de helft en hopen halverwege oktober ons adviesrapport in te kunnen leveren bij onze afstudeerbegeleider. Bij onze plannen voor de herbestemming richten we ons op een duurzame transformatie, waarbij het karakter en waarden van het gebouw behouden blijft. Natuurlijk houden we rekening met de hedendaagse behoeften, zeker ook wat betreft het energiegebruik.”

Toekomst voor de smidse

De dreigende sloop is voorlopig gelukkig afgewend. Afgelopen najaar besloot de gemeenteraad met overweldigende meerderheid om het werfgebouw aan te kopen. College van B & W van Waadhoeke kreeg twee jaar de tijd om met een voorstel voor behoud te komen. Daartoe heeft wethouder Kees Arendz (Gemeentebelangen) een regiegroep in het leven geroepen, samengesteld uit terzake kundige ambtenaren en vertegenwoordigers van de Vrienden van de stad Franeker en de Erfgoedvereniging Heemschut, afdeling Friesland. De voorgenomen aanpak van het werfgebouw staat op de agenda van de raadsvergadering a.s. 29 juni. Dan zal duidelijk worden of de raad toestemming geeft aan de gemeente om het pand voor €375.000 aan te kopen van projectontwikkelaar SD uit Emmen. Dat geldt ook voor het vrijmaken van budget voor een opdracht aan Kenniscentrum Herbestemming Noord om een haalbaarheidsonderzoek te verrichten. Dat centrum heeft ruime ervaring met het geven van nieuw leven aan oude bedrijfsgebouwen.

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
error: Bericht Beveiligd!