Een overzicht foto vanuit de lucht. ©|Anoniem

Het partuur Tjisse Steenstra, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar hebben op het Sjûkelân in Franeker de 170ste PC naar hun hand gezet, dit gebeurde overigens in een eenzijdige finale, ze wonnen namelijk eenvoudig met 5-1 / 6-2. Daarmee prolongeerde het partuur de titel. Tjisse Steenstra werd net als vorig jaar uitgeroepen tot Koning.

Finale

Het trio Steenstra liep in rap tempo uit naar een comfortabele 5-0 en die lieten ze ook niet schieten, wel kwam het partuur Haye Jan Nicolay, Hessel Postma en Patrick Scheepstra nog op 5-1 maar dat was ook meteen alles, want op 6-2 Miste Scheepstra het perk en was de finale in rap tempo afgelopen.

Bijzonder PC

Vanwege het vele hemelwater wat er de afgelopen dagen was gevallen en wat er nog werd voorspeld voor deze kaats dag, moest de Permanente Commissie noodgedwongen ingrijpen en werd de eerste en tweede omloop verkaatst op 3 kaatsvelden, 2 op het sportveldencomplex aan de Hertog van Saxenlaan en 1 op het Sjûkelân. De laatste wedstrijden werden verkaatst op een vol Sjûkelân.

Receptie:

Ook de receptie op deze dag was verplaatst, traditie getrouw begint deze om 8 uur in de Koornbeurs, maar door de vele wijzigingen was de receptie verschoven naar 10 uur, Ids Hellinga voorzitter PC stond stil bij mensen die ons ontvallen zijn en wat betekend hadden voor de kaatssport.

Serie één: van receptie tot en met de Koning van de dag!

 

Serie twee:

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
error: Bericht Beveiligd!