Foto ter illustratie

Peuteropvang De Toermalijn heeft het certificaat “Boartsjendewei in taal derby” behaald. Ze werken met een beleid dat erop gericht is de tweetalige ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Daarom was het feest. Alle kinderen en alle ouders waren uitgenodigd voor een gezellige ochtend. De peuters zelf onthulden het certificaat. Tomke en het speciale Tomke-orgel waren er ook bij. 

Tweetalig werken en CBO-NWF

De Toermalijn is sinds 2019 onderdeel van de organisatie CBO-NWF. Er is een mooie samenwerking tussen de kinderopvang en het onderwijs. Binnen IKC Toermalijn werken de opvang en het onderwijs veel samen. De peuters doen onder andere mee aan activiteiten zoals de Koningsspelen, de Kinderboekenweek en Sinterklaas. Op de basisschool staat het Fries ook op het programma; dit zorgt voor een mooie doorgaande lijn.

Tweetalige locaties werken met taalafspraken. De pedagogisch medewerkers gebruiken consequent één taal. Ze zorgen hierbij voor een groot Friestalig aanbod. Deze werkwijze zorgt voor een optimale tweetalige ontwikkeling voor de jonge kinderen.

Bij het certificeringstraject krijgt De Toermalijn begeleiding van het SFBO kenniscentrum meertaligheid jonge kinderen. Bij het SFBO zijn ruim 280 kinderdagverblijven en peuteropvanglocaties aangesloten en dit aantal groeit nog steeds.

Op de tweetalige peuteropvang van De Toermalijn kan elk kind op zijn of haar eigen manier vrij spelen en nieuwe dingen ontdekken. Er is veel aandacht voor de taalontwikkeling en de zelfredzaamheid. Dit alles onder leiding van bekwame en enthousiaste pedagogische medewerkers, die allemaal het Fries aanbieden. Het Nederlands krijgt aandacht binnen het activiteitenaanbod, zoals tijdens het zingen en voorlezen.

Er is een visitatiecommissie in Franeker op bezoek geweest. Zij hebben gekeken naar het taalbeleid, de taalomgeving, het pedagogisch taalklimaat en het volgen van de tweetalige ontwikkeling. De commissie schrijft in haar rapport over peuteropvang De Toermalijn:

Er is een warme, veilige sfeer op de groep en een goede interactie, mimiek en lichaamstaal tussen het team en de peuters. Het team is heel talig. Goed om te zien hoe flexibel jullie omgaan met meertaligheid en hoe peuters met een andere taal worden opgevangen.

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
error: Bericht Beveiligd!