Afgelopen week, werden aan de van Camminghaweg net buiten Arum, richting Witmarsum, 9000 vierkante meter prachtige veldbloemen, beschikbaar gesteld onder het motto van `Pluk Geluk ARUM`. Het betreft een sponsoractie die op initiatief van Rotaryclub Franeker is georganiseerd, naar voorbeeld van Rotaryclub Oldehove uit Leeuwarden en in nauwe samenwerking met hen.

De pluktuin is voor iedereen toegankelijk die tenminste één vierkante meter sponsort voor 10 euro. Tot eind september 2021 mag je die vierkante meter `plukken`, want heb je bijvoorbeeld nu geplukt, binnenkort komen er zonnebloemen op en zo meer. De opbrengst van PlukGeluk Arum is bestemd voor drie zorgvuldig uitgekozen doelen

De eerste is Stichting Sterke Yerke, het legendarische vlot van decennia geleden, dat nu nieuw gebouwd in Harlingen bijna af is en dan met jeugd het Wad opgaat en aandacht vraagt voor Plastic Soup en heet dan ook de `Plastic Soup Reis`, het bewust maken van jeugd over de enorme vervuiling van plastic en wat dit doet in de natuur en ook tegen de mens, het gaat over leefomgeving en hoe daarmee om te gaan.

www.sterkeyerke.nl 

Het tweede doel is Stichting Leergeld die kinderen helpt en ouders helpt met leermiddelen op school, mee kunnen doen aan bijvoorbeeld een schoolreisje, zorgen dat iemand een zwemdiploma kan halen (kosten per diploma 600 euro), maar ook laptops voor middelbare scholieren en nog veel meer. Dat het nodig is blijkt uit cijfers van Stichting Leergeld en de honderden gezinnen die zich bij hen aanmelden in onze woongemeenten.

www.leergeld.nl

Het derde doel is de Bond van Friese Volgelwachten, in dit geval afdeling Arum, die zorg hebben voor de natuur en vogels in de eigen leefomgeving, maar ook excursies organiseren voor jeugd en volwassenen om hen bewust te maken van de natuur en dus vogels in die natuur en hoe belangrijk bescherming is en zo meer.

www.friesevogelwachten.nl

De pluktuin is aangegeven met vlaggen en bewijzering aan de Van Camminghaweg en verspreid is het heerlijk toeven op de picknickbanken in het veld en is er nu en dan ook wat te drinken en activiteit. Voor fietsers een prachtige route, goed bereikbaar voor wandelaars en automobilisten, maar neem een knipschaartje mee en/of  een emmertje of ruime fietstassen om de prachtige boeketten mee te nemen. De eerste 2 dagen meldden zich al 50 mensen die een vierkant meter sponsorden voor 10 euro. Sommige deelnemers bleken ook vrienden of kennissen een vierkant meter cadeau te hebben gegeven en dan bezorg je dus behalve een mooi bos bloemen diegene ook een leuk `uitje`.

Bijzonderheden over PlukGeluk ARUM kan je vinden op de website www.plukgeluk-arum.nl waarop je ook digitaal kan betalen en je gang kan gaan op het PlukGeluk veld. Ook op de site vind je uitgebreide informatie over de omschreven 3 goede doelen.

De PlukGeluk tuin werd geopend door de vertegenwoordigers van de 3 goede doelen, die elk een bos bloemen knipten en dit tegelijk in een vaas plaatsten als openingshandeling, na inleidende woorden van voorzitter van Rotaryclub Franeker Antsje Zwart en projectleider Wigle Sinnema die ook attendeerden op de Pluk Geluk Tuin van  Rotaryclub Oldehove aan de Koudeweg onder St.Jacobiparochie en informatie gaven over de Rotaryorganisatie, die internationaal, nationaal en in de eigen leefomgeving betekenisvol wil zijn voor mensen en natuur. Gevolgd door  mooie inleidingen van de drie goede doelen en over Masterplan `Gouden Land` een visie over de Marneslenk en omgeving, waarin ook het PlukGeluk veld is gelegen.

Wigle Sinnema en Antsje Zwart riepen mensen op anderen te stimuleren om te komen en te sponsoren en de link naar de website in je netwerk te delen en mee te doen op facebook om een foto in te sturen van het geplukte boeket, want behalve sponsoring voor de drie doelen, brengt het verbinding en plezier!

www.plukgeluk-arum.nl

© Eigen foto’s

 

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
error: Bericht Beveiligd!