Raad Waadhoeke wil snel perspectief op beschut werk

De gemeenteraad van Waadhoeke wil dat voor de inwoners die zijn aangewezen op een beschutte werkplek, snel zicht op een baan is. Daarvoor is de raad bereid extra geld beschikbaar te stellen. Het gaat om inwoners die nu nog op de wachtlijst voor een beschutte werkplek staan. Zonder een besluit van de raad zou de wachttijd op kunnen lopen tot acht jaar. “Het staat niet ter discussie in de raad dat dat een volstrekt onwenselijke situatie is”, aldus wethouder Marja van der Meer. “In ons coalitieakkoord staat dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om te werken. De raad voegt nu de daad bij het woord, en dat is geweldig nieuws voor de mensen die afhankelijk zijn van de gemeente bij het krijgen van een baan.”

Gemeenten zijn sinds 2015 verplicht om mensen met een beperking een zogenaamde Beschut Werk-baan aan te bieden. Met het geld dat de gemeente Waadhoeke vanuit Den Haag krijgt, realiseert de gemeente al zoveel mogelijk Beschut Werken banen. Er staan echter 17  personen al lange tijd op de wachtlijst, waaronder veel jongeren van het speciaal- en praktijkonderwijs.

“Wij houden de ontwikkeling van de wachtlijst bij en hebben contact met het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid over deze kwestie. Wij voeren de taak in opdracht van het ministerie uit, maar krijgen de kosten slechts voor een deel terug. We hopen op een oplossing vanuit Den Haag, want we kunnen niet toezeggen dat we structureel meer banen kunnen realiseren dan waarvoor we gefinancierd worden”, aldus de wethouder.

Fracties riepen donderdagavond in de raadsvergadering op om het contact met het ministerie warm te houden en als dat onvoldoende soelaas biedt, oplossingen te zoeken in samenwerking met andere Friese gemeenten. Dat deden de fracties naar aanleiding van het vervolg op de motie die op 3 maart door SAM Waadhoeke werd ingediend. In deze motie werd aandacht gevraagd voor vervroegde deelname voor mensen die op de wachtlijst Beschut Werk staan. Deze motie werd ingediend bij de behandeling van de Businesscase Werkleerbedrijf (Empatec) en werd toen raad breed ondersteund. Mensen die in aanmerking komen voor een beschutte werkplek, zullen in principe aan het werk gaan bij Empatec. Het definitieve besluit neemt de raad bij de bespreking van de begroting voor 2023.

 

Deel dit bericht
Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Bericht Beveiligd!