Samen werken aan prettig en betaalbaar wonen

Op maandag 2 maart hebben wethouder J. Bekkema van de gemeente Franekeradeel, de heer R. Swart, directeur van Accolade en de heer R. Hagenaars, directeur Wonen Noordwest Friesland hun handtekening gezet onder het Lokaal Akkoord 2015 – 2018.

De missie, visie en doelen van deze partijen liggen in elkaars verlengde. Zij hebben gezamenlijk belang bij en voelen zich verantwoordelijk voor de leefbaarheid in de gemeente in het algemeen en het wonen in het bijzonder.

Centrale thema’s

In dit Akkoord staan twee thema’s voorop, te weten:

Beschikbaarheid van voldoende woningen voor ouderen.
Betaalbaarheid van de woningen.
Voldoende woningen
In de gemeente Franekeradeel moeten zowel in de stad als de dorpen voldoende woningen geschikt zijn voor de doelgroep ‘ouderen’. Hierbij wordt ook ingespeeld op het gewijzigde Rijksbeleid met betrekking tot het thuis wonen van ouderen met een zorgindicatie (ZZP I tot en met III).

Betaalbaarheid van de woningen
De realiteit leert dat de herstructureringsopgave leidt tot aanzienlijk hogere huurlasten voor de

huidige bewoners. Ondanks de kwalitatieve verbeteringen en daling van de energielasten van de nieuwe woning zijn de woonlasten toch nog vaak hoger dan in de oude situatie. Partijen onderzoeken gezamenlijk op welke wijze de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen bij herstructurering wordt gegarandeerd. Dit vertaalt zich in het zorgdragen voor voldoende betaalbare woningen voor de doelgroep.

Franekeradeel, Accolade en Wonen Noordwest Friesland zijn van mening, dat dit Lokaal Akkoord voldoende handvatten biedt om de komende vier jaar wederom slagen te maken in de benodigde transformatieopgave. Zowel in het woningbestand als in de daarbij behorende leefomgeving.

foto Joachim de Ruijter

AAFoto ondertekening Lokaal Akkoord klein

Deel dit bericht
Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Bericht Beveiligd!