Seniorenconsulenten actief in Gemeente Franekeradeel

Medio januari 2017 zullen in de gemeente Franekeradeel seniorenconsulenten op huisbezoek gaan bij (jonge) ouderen van 67+. Gestart zal worden in de wijken Schalsumerplan en Arkens, dit zal te zijner tijd uitgebreid worden met de andere wijken en dorpen in Franekeradeel.

Zij kunnen met u meedenken en u adviseren hoe u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen, op een prettige manier en op een fijne en veilige plek. Als zelfbewuste burger wilt u zich goed voorbereiden op de toekomst en aan die voorbereiding veel zingeving en plezier beleven. De maatschappij is complex en verandert snel, hierdoor is het soms moeilijk om keuzes te maken of levert het vragen op.

De seniorenconsulent kan u met raad en daad bijstaan door:

  • Vragen en problemen op een rijtje te zetten
  • U informatie en advies te geven over voorzieningen en mogelijkheden
  • Samen met u naar oplossingen te zoeken, zo mogelijk samen met uw netwerk
  • U te ondersteunen bij het bereiken van de mogelijke oplossingen

Wij sturen een brief naar inwoners van 67+ woonachtig in de gemeente Franekeradeel, waarin wij een huisbezoek door één van de seniorenconsulenten aanbieden. Daarna wordt contact gezocht met de vraag om een afspraak te maken.

Aan de informatie, adviezen en hulp van de seniorenconsulent zijn geen kosten verbonden. Seniorenconsulenten zijn gemotiveerde, geschoolde vrijwilligers. Ze hebben een pas bij zich om zichzelf te identificeren. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan uitspraken van seniorenconsulenten. Zij werken vanuit De Skûle Welzijn in Franeker die hierin samenwerkt met het Gebiedsteam Franekeradeel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator seniorenconsulenten deze is bereikbaar op telefoonnummer 0517-393 750

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
error: Bericht Beveiligd!