Sloophamer dreigt voor 150 jaar oude werfgebouw Draaisma  

Kortgeleden is het Bestuur van de Vrienden van Franeker benaderd door enkele bezorgde maritiem-erfgoedmensen uit Harlingen. Ze hadden signalen ontvangen dat de Scheepswerf Draaisma aan het Vliet per 1 januari verkocht gaat worden aan SD-Projecten in Emmen. Sloop van de historische opstallen volgt dan op korte termijn.

Dus is snelle actie is geboden om te voorkomen dat het historische werfgebouw van scheepswerf ‘Welgelegen’ gesloopt wordt. Daarom hebben de Vrienden van Franeker een brief aan het college van B&W gestuurd met het dringende verzoek om mee te werken aan een oplossing om dit historische erfgoed te behouden.

‘De oude scheepswerf van Draaisma is met het werfgebouw een prachtig voorbeeld van kleinschalig industrieel erfgoed. Het is nog de laatste ambachtelijke werf in Franeker van de vele werven die eeuwenlang in en om de stad hebben gestaan’, aldus de Franeker Max Popma, als deskundige werkzaam op het gebied van industrieel erfgoed en adviseur van het bestuur van de Vrienden van Franeker.

Omdat het werfgebouw geen rijksmonument is en geen beschermd stadsgezicht, zou er voor de gemeente geen directe aanleiding zijn om een sloopvergunning te weigeren.

De Vrienden willen alles in het werk stellen om dit bijzondere erfgoed voor Franeker te behouden. Zo is er een notitie op papier gezet met als doel tijd en gelegenheid te creëren om aanvullend onderzoek te doen naar de cultuurhistorische waarden van het werfgebouw. Aan het collegebestuur is gevraagd te onderzoeken of de werf te behouden is, bijvoorbeeld door de werfgebouwen in te passen in de nieuwbouwplannen op het terrein.

Voor de gemeente is er nu een sleutelrol weggelegd voor het behoud van dit industrieel erfgoed, de 150-oude werf ‘Welgelegen’ van Draaisma in Franeker.

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
error: Bericht Beveiligd!