Zondag 3 september was het zover de slotpartij van Buurtvereniging Arkens waar een ieder aan mocht deelnemen. Uiteindelijk waren 8 parturen van 3 spelers die in twee poules streden.

Nadat Patrick Spoelstra, als één van de sponsoren even polshoogte kwam nemen en controles uitvoerde kon het spektakel dan eindelijk beginnen. Elk partuur kaatste sowieso 3 partijen en daarbij gingen de 2 beste parturen door naar de eindrondes.

In poule A was het partuur 2 met Chris Outhuijze, Lolke Dijkstra en Rinke van der Werf die als 1e door gingen in de poule en daardoor mochten zei de finale kaatsen tegen de winnaar van poule B partuur: 8 met Danny Kooistra, Piet Sannes en Dian Tersptra die daarvoor verrassend wonnen van een ander sterk partuur namelijk van Rinze Span, Rafael Brander en Simone Veltman. Er moet wel gezegd worden dat de beide parturen er een mooi schouwspel van maakten.

De finale was een prooi voor het partuur van Chris Outhuyse, Lolke Dijkstra en Rinke van der Werf. In een eenzijdige finale met een stand van 5-2 en 6-4 pakten zei de krans die opnieuw werd samengesteld door Nynke Salverda.

Partuur 3 in poule A, Cornelis Zijlstra, Wesley Bollema en Jeltje de Jong gingen knap door als 2de in de poule en boden ook goed tegenstand tegen de latere winnaars van die dag. Op een stand van 5-4 6-6 achter werd de baal helaas net een bal buiten geslagen waardoor het net iets te kort kwam.

Hierna werd er nog wel gekaatst om de 3de en 4de plaats en dit deed het partuur van Rinze Span, Rafael Brander en Simone Veltman net wat beter waardoor zei de 3de prijs pakten.

De slotpartij werd gesponsord door supermarkt Poiesz en de Bikker uit Franeker

De organisatie kijkt terug op een geslaagde dag met opkomst uit de hele regio!

De winnaars 

  1. Chris Outhuijze, Lolke Dijkstra en Rinke van der Werf.
  2. Danny Kooistra, Piet Sannes en Dian Terpstra.
  3. Rinze Span, Rafael Brander en  Simone Veltman.
  4. Cornelis Zijlstra, Wesley Bollema en Jeltje de Jong.
Deel dit bericht
Facebook
Twitter
Telegram
LinkedIn
error: Bericht Beveiligd!