Symposium “Caught in the App”.

Het jongerenwerk van De Skûle Welzijn heeft met Ritzo ten Cate en Jeroen de Jong, beide bekend van “April op stil”, een symposium georganiseerd over een gezonde relatie met je smartphone. Centrale vraag hierin is; zijn jongeren van nu telefoonzombies?

Door middel van interactieve werkvormen hebben leerlingen en docenten VO, studenten Pedagogiek en Social Work van NHL/Stenden, schoolmaatschappelijk werkers, Verslavingszorg Noord Nederland en jongerencoaches uit verschillende disciplines hun eigen expertise en ervaringsverhalen over voor- en tegens van smartphonegebruik in kaart gebracht.

Dit symposium is een eerste aanzet om de komende jaren Waadhoeke breed onderzoek te doen op de VO scholen naar de effecten van de smartphone.

Havisten van de AMS bijten het spits af door, voor hun profielwerkstukken, onderzoek te doen in de klassen 1 t/m 3. De pedagogiekstudenten zullen dit onderzoek i.s.m. met de jongerenwerkers van De Skûle Welzijn begeleiden en opzetten binnen de andere VO scholen in de gemeente.

De inbreng van deze middag en de onderzoeksresultaten zullen worden gebruikt om de dialoog aan te gaan over nut- en noodzaak van richtlijnen voor gezond gebruik van de smartphone. Uitkomsten van het onderzoek zullen mits december worden gedeeld met professionals die werkzaam zijn in het domein jeugd en de jongeren zelf .

Bijlage foto R. ten Cate

Deel dit bericht
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Telegram
error: Bericht Beveiligd!