Hoe tolerant is Friesland?

Onvoorspelbaar, onbekwaam en onaantrekkelijk. Dat zijn de meest voorkomende en hardnekkigste vooroordelen over mensen met een psychiatrische aandoening. Destigmatisering, het wegnemen van vooroordelen over mensen met psychische problematiek, is een onderwerp dat erg belangrijk voor het verlagen van drempels om hulp te zoeken bij psychische problemen. Daarnaast is dit thema noodzakelijk om herstel te bevorderen, […]

Eerste wintercursus Academie van Franeker van start

Deze winter organiseert de Academie van Franeker een cursus over Het Begin. Vragen naar de oorsprong werden al lang geleden gesteld en zijn ook vandaag actueel. Vier hoogleraren staan stil bij vier antwoorden uit verschillende tijden. Prof. Wout van Bekkum (RUGroningen) behandelt scheppingsverhalen uit het Midden-Oosten, Prof. Annette Harder (RUG) gaat in op de afkomst […]

Academie opent met College over Verzilting

Academie opent het jaar met College over Verzilting door Prof Pier Vellinga Na het succes van de luchtige zomeravondcolleges start de Academie van Franeker zijn eerste seizoen met wetenschappelijke publiekscolleges. Er zijn maar liefst 24 colleges in voorbereiding. Op woensdag 7 november a.s. vindt om 20.30 uur een publiekscollege plaats over de invloed van de […]