Als iedere seconde telt! …..Kun jij reanimeren?

Donderdag 8 december was er in het dorpshuis van Hitzum een informatie bijeenkomst voor de dorpsbewoners over de aanschaf en gebruik van een AED. Na een welkomstwoord door Dorpsbelang kreeg Erwin Bouwhuis, verpleegkundige op de ambulance Franeker/Harlingen, de gelegenheid om meer te vertellen over nu en noodzaak van een AED in Hitzum. Elke week krijgen 300 […]

Bent u al AED-vrijwilliger / Burgerhulpverlener?

Franeker – Zeventien van de vierentwintig Nederlandse ambulanceregio’s hebben de handen ineengeslagen en samen een nieuw systeem opgezet om ruim veertigduizend burgerhulpverleners/AED-vrijwilligers te alarmeren wanneer in

EHBO cursus Franeker start weer

Franeker–  In samenwerking met de afdeling Dronrijp wordt op donderdagavond 3 oktober gestart met een cursus EHBO. Er kunnen hier nog een aantal mensen bij. In veertien lessen worden de basisvaardigheden van de Eerste Hulp